จิราพร ลิ้มปานานนท์

 • ประเทศไทยกำลังเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยกับสหภาพยุโรป หรือเอฟทีเอไทย-อียู อีกครั้ง โดยความคืบหน้าอยู่ในขั้นตอนของการจัดทำกรอบหรือขอบเขตการเจรจา อันจะนำไปสู่ขั้นตอนการเจรจาอย่างเป็นทางการต่อไป ซึ่งเป้าหมายการจัดทำกรอบการเจรจาคาดจะให้แล้วเสร็จภายในปีนี้
  2012-10-15 12:02
 • การต่อสู้ทางวิชาการที่ใช้เวลานานสาหรับนักวิชาการคนนี้ ถือว่าคุ้มค่า ไม่ว่าเรื่องยา หรือความพยายามในการจัดตั้งองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
  2012-10-02 12:35
 • สธ. งัด พาณิชย์ ค้านเอฟทีเอ ไทย-อียู ขยายอายุคุ้มครองสิทธิบัตร 5 ปี หวั่นกระทบต่อการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ กระทบประชาชนเข้าถึงยา แพทย์ชี้ราคายาต้นแบบสูงกว่ายาสามัญ กระทบค่าใช้จ่ายยาพุ่งนับแสนล้าน "สภาที่ปรึกษาฯ" แนะทีมเจรจายึดกรอบข้อตกลงทริปส์ ชี้ให้สิทธิบัตรกับอียู เท่ากับให้สิทธิพิเศษสมาชิก WTO ทั้งหมด
  2012-09-17 14:36
 • ภายหลังจากคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.) เสนอให้รัฐบาลแก้กฎหมาย 37 ฉบับ ที่ล้าหลังและเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก และจะประชุมร่วมกับยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 12 ก.ย.นี้ ก็มีท่าทีคัดค้านจากเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่งระบุว่ามีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องสิทธิของผู้บริโภค ดังนั้นจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบ
  2012-09-10 08:23
 • จากการที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะเลขานุการการประชุมระดับสูงเพื่อพิจารณาเตรียมการเปิดการเจรจาการค้าเสรีของไทย เมื่อวันที่ 9 ส.ค.ที่ผ่านมา ที่เสนอต่อรัฐบาลว่า ‘ควรกำหนดให้ไทยมีท่าทีการเจรจาที่ยืดหยุ่น โดยอาจยอมรับข้อผูกพันที่มากกว่า TRIPs หรือยอมรับ TRIPs Plus ในการจัดทำการค้าเสรีกับสหภาพยุโรป เนื่องจากการคุ้มครองข้อมูลทดสอบยา (Data Exclusivity) เพิ่มเติม 5 ปีจะไม่มีผลกระทบต่อราคายาในปัจจุบัน และการคุ้มครองข้อมูลทดสอบยา อาจมีผลทำให้ยาสามัญ (Generic drugs) วางตลาดได้ช้าลงแต่ไม่เกิน 5 ปี จึงทำให้ผลกระทบต่อยามีจำกัด’ และจะเร่งนำร่างกรอบดังกล่าวเข้าสู่ ครม.ใน 1-2 สัปดาห์นี้เพื่อทันการพิจารณาของรัฐสภาใน ส.ค.
  2012-08-14 14:54
 • นักวิชาการด้านยา วอน นายกฯปู เซ็นร่างแก้ พรบ.ยา เข้าสภา เพื่อขจัดการส่งเสริมการขายยาที่ขาดคุณธรรม ชวนองค์กรวิชาชีพลงสัตยาบรรณเกณฑ์จริยธรรมควบคุม
  2012-07-07 18:51
 • สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมหนุนนโยบายรัฐบาลลดเหลื่อมล้ำ 3 กองทุนสุขภาพ เสนอเดินหน้าลดเหลื่อมล้ำมะเร็งเป็นเรื่องเร่งด่วน คู่ไปกับโรคไตและเอดส์ที่จะดำเนินการระยะต่อไป หลังจากทำเรื่องฉุกเฉินมาตรฐานเดียวมาแล้ว ชี้โรคมะเร็งเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย สาเหตุการตายอันดับหนึ่ง แต่การรักษา 3 กองทุนมีความแตกต่างมาก ส่งผลผู้ป่วยเข้าถึงยาก ทั้งเรื่องการจ่ายเงิน และการได้รับยา แนะปรับสิทธิประโยชน์เป็นมาตรฐานเดียว วิธีจ่ายเงินเหมือนกัน จะช่วยประชาชนเข้าถึงรักษาได้อย่างเท่าเทียม
  2012-06-14 20:36
 • ปัญหายาแก้หวัดสูตรผสมซูโดอีเฟดรีน (Pseudoephedrine) ที่หายออกจากระบบจำนวนมาก และเป็นข่าวอยู่ในสื่อทุกแขนงมากนานกว่า 1 เดือน กระทั่งกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ต้องเพิ่มมาตรการควบคุมการใช้และการกระจายยาชนิดนี้อย่างเข้มข้นนั้น สะท้อนให้เห็นว่าระบบการบริหารจัดการยาในประเทศไทย ทั้งเรื่องราคายา การกระจายยา การใช้ยา และการติดตามตรวจสอบการใช้ยายังมีปัญหาอยู่มาก
  2012-05-11 12:16

Pages