ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์

 • กระทรวงสาธารณสุข ชวนคนไทยฝึกสติ นำเทคนิค “รู้ลมหายใจและรู้ในกิจที่ทำ” ขณะทำกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน ช่วยให้สุขภาพกาย-ใจแข็งแรง ลดป่วย ลดเครียด ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่เกิดจาก“พฤติกรรมเนือยนิ่ง” และเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตปีละหมื่นกว่าราย แก้ไขได้ง่ายเพิ่มการเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้น
  2015-10-30 17:10
 • สบส.บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และสถานศึกษาเอกชน โดยจัดงานแถลงข่าวและกิจกรรม “สวย...ใสอย่างปลอดภัย” เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างกระแสความตื่นตัวในการเสริมความงามที่ถูกต้องเหมาะสมและเลือกรับบริการจากแพทย์และสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสสถานพยาบาลเถื่อน หมอเถื่อน หรือผู้ต้องสงสัยกระทำความผิดแก่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  2015-09-25 08:45
 • แพทย์แผนไทยเตรียมร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ครั้งแรก ที่ ร.ร.สา จ.น่าน ให้บริการตรวจวินิจฉัย จ่ายยาสมุนไพรจำเป็น 16 รายการ นวดประคบ หวังคนไทยเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทยที่มีมาตรฐาน หวนนำยาสมุนไพรกลับสู่ครัวเรือนไทยหลังเลือนหายกว่า 100 ปี
  2014-01-28 19:52
 • นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวอภิปราย "การคุ้มครองผู้บริโภคกับการแพทย์ทางเลือก" ภายในสัมมนา เรื่อง "รักษาทางเลือก เรื่องจริงหรือค้ากำไร" จัดโดยคณะกรรมาธิการสาธารณสุข ร่วมกับคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ว่า จากการที่ปัจจุบันมีแพทย์ทางเลือกเกิดขึ้นจำนวนมาก แต่ยังไม่มีการตรวจสอบ ควบคุมอย่างจริงจัง ซึ่งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ควรเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้ โดยบทบาทกรมควรส่งเสริมคุ้มครองการแพทย์แผนไทย ส่วนการแพทย์ทางเลือกต้องทำหน้าที่ควบคุม กำกับ
  2013-08-05 07:44
 • เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวระหว่างร่วมสัมมนาเรื่อง "รักษาทางเลือก เรื่องจริงหรือค้ากำไร" ที่โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการสาธารณสุข ร่วมกับ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ว่า เป็นห่วงกรณีการรักษาด้วยแพทย์ทางเลือก ที่พบว่าในปัจจุบันมีการขยายเพิ่มมากขึ้นเป็นดอกเห็ด จนเกรงว่าอาจจะมีการฉกฉวยโอกาสหาผลประโยชน์กับผู้บริโภค ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรีบดำเนินการทำหน้าที่วิเคราะห์ กลั่นกรอง เพื่อควบคุม และให้ความรู้แก่ประชาชนว่าการแพทย์ทางเลือกใดเป็นประโยชน์ หรือต้องระมัดระ
  2013-07-30 07:27

Pages