ตติยภูมิ

 • สธ.จัดสรรงบกว่า 299 ล้านบาทให้ รพ.กระทุ่มแบนสร้างอาคาร 10 ชั้น แทนอาคารหลังเดิมที่แออัด ไม่สามารถปรับปรุงได้ ตั้งเป้าพัฒนา รพ.กระทุ่มแบน เพิ่มขีดความสามารถตามแผน Service Plan ให้มีศักยภาพรักษาพยาบาล ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิถึงระดับตติยภูมิ มีแพทย์เชี่ยวชาญครบทุกสาขา
  2016-10-06 18:54
 • กลุ่ม รร.แพทย์ สะท้อนปัญหา “ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ในเวทีประชาพิจารณ์รับฟังความเห็น ชี้งบเหมาจ่ายรายหัวไม่เพียงพอ เหตุรักษาโรคยาก ซับซ้อน ค่าใช้จ่ายสูง ต้องให้บริการบนสิทธิประโยชน์ไม่รู้จบ แถมบางรายการยังเบิกไม่ได้ทั้งที่จำเป็นต้องให้การรักษาผู้ป่วย พร้อมโอดกลไกเบิกจ่ายยุ่งยาก รายละเอียดมาก ซ้ำเปลี่ยนแปลงบ่อย เพิ่มภาระงานหนัก ล่าสุดแพทย์ต้องเป็นผู้กรอกข้อมูลมะเร็ง เสนอ สปสช.ตกลงหน่วยบริการ ก่อนปรับหลักเกณฑ์และกำหนดสิทธิประโยชน์ใหม่ แนะ สธ.- สปสช. ควรจูงมือรุก “สำนักงบ” แจงปัญหางบไม่พอ
  2015-01-31 12:17
 • รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ เผยผลสำเร็จ Service plan - เขตบริการสุขภาพ สธ. ไม่ถึง 2 ปี เห็นผล ดันศักยภาพ รพ.ตติยภูมิดูแลผู้ป่วยซับซ้อนเพิ่ม ทั้งผ่าตัดสมอง หัวใจ และรักษามะเร็ง เหตุช่วยกระจายผู้ป่วยโรคทั่วไปรับบริการยัง รพ.ลูกข่ายแทน ระบุเฉพาะกรณี “ผ่าตัดไส้ติ่ง” ลดลงถึง 700 รายต่อปี แถมลดส่งต่อผู้ป่วยซับซ้อนเข้ารักษายังโรงเรียนแพทย์ ขณะที่ รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร เร่งพัฒนาเปิดบริการครบ 5 สาขาหลัก รองรับผู้ป่วยทั่วไปจาก รพ.สกลนคร และ รพ.อุดรธานี เพิ่ม ช่วยประชาชนเข้าถึงบริการ 
  2014-09-18 15:17
 • โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการให้บริการรักษาผู้ป่วยในระดับ 'ตติยภูมิ' สอดคล้องกับพันธกิจหลัก 3 ประการของทางคณะทั้งในด้านการศึกษา การวิจัย และการรักษาผู้ป่วย สำหรับใครที่อยากรู้ว่า รพ. รามาฯ จะเติบโตไปในทิศทางใด ตามไปฟังบทสัมภาษณ์ของ รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
  2013-06-29 10:12