ทักษิณ ชินวัตร

 • เมื่อสามารถผลักดันจนพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ตัดสินใจ "ซื้อ" ความคิดเรื่องการขยายการครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ"ถ้วนหน้า" ได้แล้ว สิ่งสำคัญที่ต้องเกิดขึ้น คือต้องแยกระบบการบริหารจัดการกองทุนออกไปจากกระทรวงสาธารณสุข ด้วยหลักการดังกล่าวนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. จึงถือกำเนิดขึ้น  
  2013-07-30 10:54
 • Hfocus -“โรงพยาบาลพานจ่ายค่าตอบแทนแบบ Work point payment system มา 10 ปีแล้ว ได้ผลที่ดีมากและมั่นใจว่าระบบนี้เดินไปได้ ซึ่งเคยเสนอไปยังกระทรวงสาธารณสุขให้โรงพยาบาลในสังกัดจ่ายค่าตอบแทนในระบบเดียวกันนี้ ใช้เราเป็นต้นแบบ แต่ไม่ได้รับการตอบรับ แต่กลับนำรูปแบบไปปรับเปลี่ยนจนผิดแปลกไป”
  2013-07-19 12:09
 •   ปาฐกถาเกียรติยศนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ประจำปี 2555 เรื่อง จะต้องช่วยกันรักษาไว้ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ วันพุธที่  27  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556   โดยนายแพทย์วิชัย  โชควิวัฒน ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ
  2013-03-07 16:13
 • กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง ภายในเดือน มิ.ย.นี้ โดยจะนำโลโก้เดิมซึ่งเคยใช้เมื่อปี2545 มาใช้อีกครั้ง ขณะนี้ได้ทำหนังสือสั่งการไปยังโรงพยาบาลในสังกัดจัดเตรียมระบบรองรับเรียบร้อยแล้ว
  2012-05-15 08:27

Pages