ทีพีพี

 • สหรัฐกำลังดำเนินความพยายามอย่างหนัก เพื่อการสร้างสมดุลอย่างเหมาะสม ให้กับการเจรจาการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิก ระหว่างการจัดหาสิทธิบัตร และการคุ้มครองข้อมูลอย่างแข็งแกร่งให้กับผู้ผลิตยาแดนอินทรี กับการรับประกันว่าคนยากจนสามารถเข้าถึงยาได้
  2013-04-16 11:02
 • ไม่อยากเป็นคนไทยโชคร้ายที่นายกปูจะให้ของขวัญด้วยการยอมให้ทริปส์พลัสในข้อตกลงการค้าเสรี กับสหภาพยุโรป หรือ ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก กับ สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะทำให้ไทยต้องให้คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเกินไปกว่าความตกลงทริปส์ในองค์การการค้าโลก (หรือ ทริปส์พลัส) ส่งผลโดยตรงให้มีการขยายสิทธิผูกขาดเชิงพาณิชย์ในยารักษาโรค  ทำให้ยามีราคาแพงขึ้นมาก
  2012-12-25 19:48
 •   ประเด็นอ่อนไหวในการเจรจาทีพีพีที่ไทยต้องเตรียมรับมือคือเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะสิทธิบัตรยา จะต้องวิเคราะห์นโยบายสาธารณสุขให้ดีว่าไทยพร้อมหรือไม่
  2012-12-01 09:23
 • มึนรัฐบาลไม่เคยหารือ ธปท.-สภาพัฒน์ เจรจาทีพีพีกับสหรัฐ เอฟทีเอวอตช์ยื่นเรื่องคัดค้านถึงนายกฯ
  2012-11-16 10:48

Pages