นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์

  • เปิดเวทีย่อยงานประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561 (PMAC) ระดมภาคีแก้วิกฤตโรคอุบัติใหม่ฯ “เชื้อดื้อยา – ไวรัสซิก้า” ต่อยอดวิจัยเพื่อพัฒนา “เฝ้าระวัง-ป้องกัน-ควบคุม-รักษา” ตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว
    2018-01-29 19:47
  • กรุงเทพธุรกิจ -ประเด็นปัญหา เรื่องการจัดสรร งบประมาณให้โรงพยาบาล ประจำงวดไตรมาสแรก ปี 57 ต้องล่าช้า โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช.ออกมาชี้แจงสาเหตุ เนื่องจาก สธ.ไม่ส่งตัวเลขงบเงินเดือน ทั้งที่ได้ทำหนังสือทวงถึง 3 ครั้ง ขณะที่โรงพยาบาลต่างก็ยังรองบประมาณอยู่ ที่สำคัญหากงบล่าช้าไปแค่เดือนเดียว อาจทำให้โรงพยาบาลขาดสภาพคล่องทันที
    2013-10-17 08:54