นวพรรษ บุญชาญ

 • "คุณหมอขอบอก" ในสัปดาห์นี้ยังคงติดตามโครงการก่อสร้างโรงงานวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐานจีเอ็มพีขององค์การอนามัยโลก ที่ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ขององค์การเภสัชกรรม (อภ.) มูลค่า 1,411.70 ล้านบาท โดยสัมภาษณ์ นพ.วิชัย โชควิวัฒน อดีตประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม (บอร์ด อภ.) ในฐานะกำกับติดตามเรื่องนี้อย่างเข้มงวดมาโดยตลอด
  2013-03-22 10:08
 •   คอลัมน์ "คุณหมอขอบอก" ในวันนี้ขอพักเรื่องราวเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เปิดพื้นที่ให้ นพ.วิทิต อรรถเวชกุล ผอ.องค์การเภสัชกรรม (อภ.) พร้อมด้วย ภก.สุนทร วรกุล รอง ผอ.อภ. ภญ.อัจฉรา บุญผสม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 11 และนายพิศาล อัศนี ผอ.กองจัดซื้อและสำรองวัตถุดิบ ได้ชี้แจงกรณีสำรองวัตถุดิบยาพาราเซตามอล 148 ตัน การตรวจพบสารปนเปื้อนในวัตถุดิบ ตลอดจนการส่งคืนวัตถุดิบทั้งหมด
  2013-03-01 08:32
 • วันที่ 1 ธ.ค.ของทุกปีเป็นวันเอดส์โลก จุดมุ่งหมายเพื่อให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้ตระหนักถึงการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ตลอดจนพยายามหามาตรการป้องกันและหยุดยั้งโรคเอดส์ให้เป็นผลสำเร็จ
  2012-12-01 09:54
 • ตามที่รัฐบาลมีนโยบายและมาตรการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศ ทั้ง ระบบสวัสดิการข้าราชการ ระบบประกันสังคม และระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ "30 บาทรักษาทุกโรค" โดยเฉพาะการควบคุมงบประมาณ 30 บาทรักษาทุกโรค ที่ครอบคลุมประชากรกว่า 48 ล้านคน ให้คงอัตราค่าเหมาจ่ายรายหัว 2,755.60 บาท เป็นระยะเวลา 3 ปี งบประมาณ คือปี 2555-2557 นั้น "ชะตากรรมคนไทย หลังคุมค่าใช้จ่าย 30 บาท 3 ปี" จะเป็นอย่างไร
  2012-11-16 13:29
 • ใครจะรู้บ้างว่าอาชีพพยาบาลต้องทำงานหนัก แถมความรับผิดชอบก็เยอะ แต่กลับไม่มีความมั่นคงในวิชาชีพ  เนื่องจากมีพยาบาลวิชาชีพกว่า 17,000 คน ยังคงเป็นแค่ลูกจ้างชั่วคราวของกระทรวงสาธารณสุขอยู่ จากเหตุผลดังกล่าวพยาบาลหลายพันคนจึงได้รวมตัวกันเดินทางไปเรียกร้องขอความเป็นธรรมกับผู้มีอำนาจให้เร่งแก้ไขปัญหาโดยด่วน
  2012-06-29 07:44

Pages