นเรศ ดำรงชัย

  • TCELS ผู้ประสานงานหลักการประชุมเอเปค ระบุ UN ขีดเส้นปี 2015 ต้องลดอัตราเด็กแรกเกิดตาย 2 ใน 3 และของมารดา 3 ใน 4 ชี้กลุ่มประเทศในแถบเอเชียใต้ และหมู่เกาะต่าง ๆ ครองแชมป์ตายเยอะสุด ขณะที่ไทยรอดไม่ติดโผประเทศมีปัญหา WHO เตรียมอัดฉีดเงินกู้วิกฤติชีวิตแม่และเด็กเทียบเป็นเงินลงทุนและผลที่ได้รับ
    2012-11-21 13:43
  • หลังจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือทีเซลส์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ได้ลงนามความร่วมมือกับ จ.ปราจีนบุรี และโรงพยาบาล (รพ.) เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เปิดโครงการเวชนคร (Medicopolis) เพื่อให้เป็นเมืองสุขภาพนำร่องในภาคตะวันออกแห่งแรกของประเทศไทยนั้น
    2012-10-30 11:34
  • ผอ.TCELS คนใหม่ เตรียมระดมสมองผุด Road Map โครงการสร้างเศรษฐกิจและส่งเสริมสุขภาพไปพร้อม ๆ กัน เผย TCELS มีหลายโครงการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้ ชู Medicopolis เป็นโครงการเด่น พัฒนาทั้งอุตสาหกรรมให้เกิดและเติบโตโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน
    2012-09-10 16:10

Pages