• Monday, January 30, 2017
    21:23
    “ทิชา” ถอดบทเรียนบ้านกาญจนาฯ ชี้การทำคุกให้เป็นคุกเป็นการซ้ำเติมผู้เสียหาย และสร้างเหยื่อรายต่อไป ระบุ 70% ของอาชญากรเด็ก มาจากการหลุดออกจากระบบการศึกษา-ทุนทางครอบครัวต่ำ-สังคมไม่เกื้อหนุน ยืนยันเด็กต้องการเพียงเป็นที่ยอมรับ และต้องเชื่อว่าเด็กเป็นคนดีได้
    2017-01-30, 21:23

ความคิดเห็นล่าสุด

กนกลดา ทองจํารูญ
9 ชั่วโมง 46 นาที ago
ชูเลิศ สีแสด
11 ชั่วโมง 10 นาที ago
Phawit Jitsabai
11 ชั่วโมง 37 นาที ago
กัญญนัท ริปันโน
15 ชั่วโมง 53 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กนกลดา ทองจํารูญ
9 ชั่วโมง 46 นาที ago
ชูเลิศ สีแสด
11 ชั่วโมง 10 นาที ago
Phawit Jitsabai
11 ชั่วโมง 37 นาที ago
กัญญนัท ริปันโน
15 ชั่วโมง 53 นาที ago
กลับด้านบน