วันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560
อัพเดทล่าสุด 17 ชั่วโมง 55 นาที ที่ผ่านมา

Hfocus.org

เจาะลึกระบบสุขภาพ

ประกันสังคม

Thursday, April 20, 2017 - 18:44
สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสถานพยาบาลเอกชน ประจำปี 2561 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พ.ค.60 นี้ เพื่อรองรับการเพิ่มจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
Thursday, April 6, 2017 - 22:22
สำนักงานประกันสังคม เผยผู้ประกันตนใช้สิทธิทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย วงเงินไม่เกิน 900 บาท ต่อรายต่อปี ยอดพุ่ง ระบุ เพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการทำฟันของผู้ประกันตน 
Wednesday, March 15, 2017 - 14:54
เลขาธิการ สปส.แจง กม.ประกันสังคมไม่เอื้อให้ สปส.ตั้ง รพ.ผู้ประกันตน เหตุ สปส.อยู่ในฐานะผู้ซื้อบริการ มีหน้าที่กำกับและตรวจสอบ ไม่สามารถให้บริการทางการแพทย์ในเวลาเดียวกันได้ ขณะที่กฤษฎีกาก็ระบุว่าไม่มีอำนาจตั้ง รพ. ระบุสถานการณ์ของไทยยังมีปัญหาขาดแคลนบุคลากรการแพทย์ สิ่งที่พอจะทำได้คือเป็นหุ้นส่วน รพ.แทน
Friday, March 10, 2017 - 07:27
เว็บไซต์สยามรัฐ : ปลัดศึกษาธิการ ดันครูเอกชนได้สิทธิ์ 3 0บาทรักษาทุกโรคด้วย ชี้เป็นสิทธิ์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทุกคน แม้จะยังใช้สวัสดิการจากกองทุนครูเอกชนฯ อยู่ตาม พร้อมเชิญ สปสช.และประกันสังคม หารือ
Sunday, March 5, 2017 - 20:25
ปัญหาเรื่อง “หมอยิงยา” และ “คนไข้เวียนเทียน” เบิกค่ารักษา เป็นปัญหาหนักอกของกรมบัญชีกลาง ซึ่งความจริงถ้ามีสติปัญญาและความกล้าหาญเพียงพอ ก็แก้ไขได้ไม่ยาก ประเด็นคนไข้เวียนเทียน ข้อมูลก็มีอยู่ในมือกรมบัญชีกลางแล้ว เรื่องหมอยิงยา เพียงตรวจสอบรายการยาที่มีการสั่งจ่ายมากๆ ผิดสังเกต ก็จะตรวจพบได้ไม่ยาก ที่ รพ.พระนั่งเกล้าก็เคยจับหมอยิงยาถูกตัวมาแล้ว
Saturday, February 18, 2017 - 23:05
การพัฒนารูปแบบการให้บริการสุขภาพสำหรับแรงงานข้ามชาติ ทั้งระบบสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ (Benefit packages) และการบริหารกองทุนของแรงงานข้ามชาตินั้น นับเป็นเรื่องสำคัญที่ภาครัฐควรปรับปรุงนโยบายด้านสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมสำหรับระบบสุขภาพแรงงานข้ามชาติทั้ง 2 ระบบ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำระหว่างระบบสุขภาพข
Thursday, February 16, 2017 - 16:34
นักวิเคราะห์เผยปี 60 ธุรกิจโรงพยาบาลอนาคตดีมีกำไรเพิ่ม โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่เข้าร่วมประกันสังคม ได้อานิสงส์จากการเพิ่มสิทธิให้ผู้ประกันตน และ สปส.เล็งปรับฐานคำนวณเงินสมทบใหม่ ส่งผลกองทุนประกันสังคมมีเงินเพิ่มและอาจพิจารณาเพิ่มค่าเหมาจ่ายต่อหัว
Thursday, February 16, 2017 - 16:08
รายงานการศึกษาเรื่อง “การเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์และการบริหารกองทุนของแรงงานข้ามชาติในระบบประกันสังคมและกองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าว” ได้เปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ (Benefit packages) และการบริหารกองทุนของแรงงานข้ามชาติ 2 ระบบที่บริหารจัดการโดยภาครัฐ ได้แก่ ระบบประกันสังคม และกองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าว โดยใช้สิทธิประโยชน์ของระบบบัตรทองมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเปรียบเทียบ (base line) เพื่อค้นหาช่องว่างความเหลื่อมล้ำ และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมสำหรับระบบสุขภาพแรงงานข้ามชาติทั้ง 2 ระบบ โดยไม่มีข้อจำกัดทางการเงินการคลังหรือข้อจำกัดด้านสถานะบุคคล
Thursday, February 16, 2017 - 14:26
กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม แจงผลงานคณะกรรมการประกันสังคม ปี 59 1.ปรับปรุงบริการทางการแพทย์ เช่น ทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย 2.ปฏิรูปการลงทุน 3.พัฒนาสิทธิประโยชน์ เช่น คนพิการ ปรับปรุงบัญอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดโรคจากเดิม 31 รายการเป็น 95 รายการ 4.ขยายความคุ้มครองประกันสังคมให้ลูกจ้างส่วนราชการ คืนสิทธิผู้ประกันตนมาตรา 39
Thursday, February 16, 2017 - 13:25
‘หมอสุรเดช’ แจงปี 2560 มี รพ.รัฐและเอกชนเข้าร่วมในระบบประกันสังคม 239 แห่ง เป็น รพ.รัฐ 159 แห่ง รพ.เอกชน 80 แห่ง มี รพ.เอกชนเข้าร่วมใหม่ 3 แห่ง และลาออกจากระบบ 2 แห่ง

Pages