ผู้ป่วยจากต่างประเทศ

  • สถานการณ์โควิดไทยเพิ่ม 5 รายจากตปท. ตรวจพบเชื้อในสถานที่เฝ้าระวังของรัฐ 295 ราย รวมป่วยสะสม 3,092 ราย ขณะที่ทั่วโลกป่วยรวม 13.4 ล้านราย เสียชีวิตกว่า 5.8 แสนราย ส่วนฮ่องกงคุมระบาดระลอกใหม่
    2020-07-15 12:34