พลังงานนิวเคลียร์

 • นายกทันตแพทยสภาคาดอีก 1-2 วัน ภาคีสภาวิชาชีพสาธารณสุขยื่นหนังสือถึง รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-รมว.สาธารณสุข จี้ออกกฎยกเว้นเครื่องเอ็กซเรย์ทางการแพทย์ไม่ต้องอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ และให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ดูแลเหมือนเดิม ย้ำกระทบทุกวิชาชีพ โรงพยาบาลขนาดเล็กและโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลลำบากแน่
  2016-12-23 10:27
 • สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ แจง 4 ประเด็น กฎหมายนิวเคลียร์ฉบับใหม่ในส่วนเครื่องเอกซเรย์ทันตกรรม ยันจำเป็นที่คลินิกฟันที่มีเครื่องเอกซเรย์ต้องได้รับการกำกับดูแลโดยระบบการขออนุญาตเพื่อความปลอดภัยจากรังสี
  2016-11-19 11:53
 • มติทันตแพทยสภาขอยกเว้นเครื่องเอ็กซเรย์ทันตกรรมออกจาก กม.พลังงานนิวเคลียร์ฉบับใหม่ เห็นด้วยเรื่องขึ้นทะเบียนเพื่อติดตามและกำกับแต่ให้ขึ้นทะเบียนกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเป็นผู้ด฿แลรับผิดชอบเดิมแทน และทันตแพทยสภาจะกำกับดูแลการใช้เครื่องเอ็กซเรย์ตามมาตรฐานวิชาการ ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยตาม กม.วิชาชีพทันตกรรมเอง ยืนยันเป็นไปตามมาตรฐานสากล IAEA ภายใต้การกำกับของสภาวิชาชีพ
  2016-11-10 14:31
 • มติทันตแพทยสภาขอยกเว้นเครื่องเอ็กซเรย์ทันตกรรมออกจาก กม.พลังงานนิวเคลียร์ฉบับใหม่ เห็นด้วยเรื่องขึ้นทะเบียนเพื่อติดตามและกำกับแต่ให้ขึ้นทะเบียนกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเดิมแทน และทันตแพทยสภาจะกำกับดูแลการใช้เครื่องเอ็กซเรย์ตามมาตรฐานวิชาการ ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยตาม กม.วิชาชีพทันตกรรมเอง ยืนยันเป็นไปตามมาตรฐานสากล IAEA ภายใต้การกำกับของสภาวิชาชีพ
  2016-11-10 14:31
 • แกนนำเครือข่ายทันตแพทย์ฯ ยืนยัน พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์ฉบับใหม่ไม่ฟังเสียงหมอฟัน ระบุ ทันทีที่ประกาศใช้เกิดปัญหาทั่วประเทศแน่ ซัด RSO ยิ่งทำให้ภาระงานมากขึ้น ย้ำทั่วโลกไม่มีใครเอาเจ้าหน้าที่มาเฝ้าเครื่องเอกซเรย์
  2016-11-05 13:14
 • ทันตแพทยสภาหารือร่วมกับกระทรวงวิทย์ฯ และ ปส.ได้ 3 ข้อสรุป 1.ขึ้นทะเบียนเครื่องเอ็กซเรย์ทันตกรรม 1,000 บาท 5 ปี 2.ทันตแพทย์ไม่ต้องสอบเป็นเจ้าหน้าที่ RSO 3.ปส.จะทำคู่มือการปฏิบัติงานในการทำงานทางรังสี เพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน
  2016-10-13 15:14
 • แกนนำเครือข่ายทันตแพทย์ภาครัฐและเอกชนชี้ หากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยังยืนยันให้ขึ้นทะเบียนเครื่องเอ็กซเรย์ในงานทันตกรรม จะยกระดับการเคลื่อนไหว
  2016-10-13 07:58
 • ปลัดกระทรวงวิทย์ฯ สั่งสมาคมพลังงานปรมาณูหยุดจัดกิจกรรมอบรมติวสอบ RSO ถึงวันที่ 1 ก.พ.2560 ด้านทันตแพทยสภายกทีมถกสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ หาทางออกปมใบอนุญาตครอบครองเครื่องเอ็กซเรย์ วันที่ 13 ต.ค. นี้
  2016-10-13 07:52
 • เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติแจง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียกรับเงินอบรมหมอฟันสอบ RSO คนละ 3,500 บาท ผู้จัดคือสมาคมพลังงานปรมาณูซึ่งไม่ใช่หน่วยงานรัฐ คนติดต่อให้เข้าอบรมก็ไม่ใช่ข้าราชการในสังกัด
  2016-10-10 08:25
 • สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ยืนยันข้อยกเว้นเครื่องกำเนิดรังสีที่ไม่ต้องขออนุญาต ต้องกำหนดตามพลังงานสูงสุด มิได้กำหนดตามปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ กรณีคลินิกทันตกรรมเป็นเครื่องกำเนิดรังสีประเภทที่ 2 คิดอัตราค่าธรรมเนียมเครื่องละ 1,000 บาท ส่วนการสอบขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีเพื่อให้มีความรู้ด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี และการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ 
  2016-10-09 12:13
 • ทันตแพทยสภายื่นหนังสือถึง รมว.วิทยาศาสตร์ แนะออกกฎกระทรวงตามปริมาณรังสีเครื่องเอ็กซเรย์ฟัน เสนอยกเว้นออกใบอนุญาตครอบครองเครื่องเอ็กซเรย์ทันตกรรมขนาดเล็ก เหตุมีปริมาณรังสีน้อยมากไม่มีผลกระทบ ส่วนเครื่องเอ็กซเรย์ทันตกรรมขนาดใหญ่ให้ออกกฎกระทรวงตามปริมาณรังสี พร้อมเตรียมเข้าพบ รมว.วิทย์ เพื่อหารือกฎเกณฑ์ที่จะออกตามมาหลังกฎหมายพลังงานนิวเคลียร์ฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ 1 ก.พ.60
  2016-10-06 10:38
 • ทันตแพทยสมาคมและทันตแพทยสภาจับมือสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เตรียมจัดสอบ “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี” รองรับกฎหมายพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ 1 ก.พ.60 ซึ่งได้กำหนดให้คลินิกที่มีเครื่องกำเนิดรังสี-เครื่องถ่าย X-ray ทางทันตกรรม ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีประจำตลอดเวลา สอบพร้อมกันทั่วประเทศช่วง พ.ย.-ธ.ค.นี้
  2016-09-27 16:07

Pages