ยงยุทธ ยุทธวงศ์

 • รองนายกรัฐมนตรี เปิดงาน “สาธารณสุขมอบของขวัญปีใหม่ เพื่อคนไทยสุขภาพดี” ส่งมอบ 6 บริการสุขภาพฟรี เป็นของขวัญปีมะแม แก่ประชาชนทั่วไทย ทั้งสร้างเสริมสุขภาพเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ เน้นดูแลอย่างใกล้ชิดจนถึงวาระสุดท้ายชีวิต อบอุ่นเหมือนเครือญาติ ลดความเหลื่อมล้ำ ค้ำจุน และสร้างสรรค์รากหญ้า
  2014-12-16 18:53
 • สธ.จัด 2 โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นของขวัญปีใหม่ 2558 สร้างรอยยิ้มแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส รวมกว่า 4 หมื่นคน ประกอบด้วยมอบฟันเทียมให้ผู้ที่สูญเสียฟันทั้งปาก 35,000 ชุดโดยจัดบริการในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งทั่วประเทศ และฝังรากฟันเทียมนามพระราชทาน “ข้าวอร่อย” เมดอินไทยแลนด์ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบปี 2555-2559 ให้ครบ 8,400 คน โดยจัดบริการในโรงพยาบาลกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ ฟรี
  2014-12-03 16:11
 • ,
  ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย  แถลงข่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ มีเป้าหมายสำคัญ 3 ประการ คือ ไม่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ไม่มีการเสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ และไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ เพื่อยุติปัญหาเอดส์ (Ending AIDS Epidemic) ให้โรคเอดส์เป็นศูนย์พร้อมกันทั่วโลก ภายในพ.ศ.2573 ที่ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 28 พ.ย.57
  2014-12-01 16:44
 • คกก.เอดส์ชาติตั้งเป้าหมายในอีก 16 ปี ภายในปี 73 ยุติปัญหาเอดส์ ไม่มีเด็กติดเชื้อเอชไอวีจากแม่ มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ปีละไม่เกิน 1,000 ราย ผู้ติดเชื้อทุกคนได้รับยาต้านไวรัส ไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ เปิดแผนปฏิบัติการ 5 ปี ลดการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ และการใช้สารเสพติด เพิ่มกรอบงบประมาณเพิ่มเติมอีกปีละ 1,700 - 1,900 ล้านบาทใช้มาตรการรณรงค์กลุ่มเสี่ยง ตรวจเลือดหาการเชื้อเอชไอวีฟรี ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่ง ให้รู้สถานะตัวเอง หากติดเชื้อจะให้กินยาต้านไวรัสทันทีไม่ว่าจะมีค่า CD4 ที่ระดับใด
  2014-11-28 14:47
 • รองนายกฯ ชูองค์กรรัฐตาม พ.ร.บ. เฉพาะ ทำงานรวดเร็ว คล่องตัว มีอิสระ บรรลุวัตถุประสงค์ดีกว่าหน่วยงานราชการ แนะ สปช. สนช. ใช้เป็นต้นแบบบริหารหน่วยงานรัฐ ปฏิรูปประเทศ เผยมีแนวโน้มจัดตั้งแบบองค์กระตระกูล ส เพิ่มขึ้น แต่ไม่ควรมีมาก เพราะอาจจะเป็นศูนย์อำนาจใหม่ และทำระบบข้าราชการยุ่งยาก ย้ำหน่วยงานควบคุมกำกับตรวจสอบ ยังควรเป็นหน่วยงานราชการ ห่วงกลายเป็นศูนย์รวมอำนาจใหม่ ละเลยการตรวจสอบ
  2014-11-27 20:09
 • ผอ.รพ.ราชวิถี สั่งยกเลิกประกาศห้าม จนท.หญิงตั้งครรภ์ พร้อมตักเตือน ยอมรับมีประกาศดังกล่าวจริง แต่เป็นเรื่องภายใน เหตุแผนกยามีเจ้าหน้าที่ตั้งท้องบ่อย จึงขอความร่วมมือในการคุมกำเนิด
  2014-11-10 19:35
 • คณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ เห็นชอบมาตรการป้องกันควบคุมโรคอีโบลาของไทย ทั้งการระดมทุนช่วยเหลือประเทศต้นทางระบาด การจัดประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขระดมความร่วมมือภูมิภาคอาเซียนบวกสาม การของบเร่งด่วนครม.ปี 2558 วงเงิน 187 ล้านบาทเศษ และจัดระบบดูแลค้นหาผู้ป่วยระหว่างสธ.-มหาวิทยาลัย เป็นระบบเดียวกัน เสริมความเข้มแข็งประเทศ
  2014-11-10 16:45
 • รองนายกฯ พร้อม ผอ.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และประธานสถาบันวิจัยสาธารณสุขแคนาดา ลงนามความร่วมมือไทย-แคนาดา สู่การเป็นประเทศสมาชิก เพื่อส่งเสริมการวิจัยด้านสุขภาพระหว่างประเทศ ในประเด็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดย Global Alliance for Chronic disease หรือ GACD ภาคีเครือข่ายการวิจัยด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระหว่างประเทศ
  2014-11-06 20:02
 • โพสต์ทูเดย์ -ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอะไร ที่อยู่ดีๆ ก็มีข่าวว่า นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จะถูกเด้งออกจากเก้าอี้ไปตบยุงที่สำนักนายกรัฐมนตรีแทน ทั้งที่ก่อนหน้านี้ร่วมเป่านกหวีดกับ กปปส. รวมถึงอยู่เคียงข้างคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มาตั้งแต่รัฐประหารใหม่ๆ พลันที่ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รับตำแหน่ง รมว.สาธารณสุข และ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รมช.สาธารณสุข ศึกใหม่ภายในกระทรวงหมอแห่งนี้เริ่มต้นอีกครั้ง
  2014-10-09 18:17
 • “ยงยุทธ” ตั้ง “อัมมาร” บูรณาการหลักประกันสุขภาพไทย ผุดโครงการ “อีเฮลธ์” เพิ่มศักยภาพคุณภาพชีวิตผ่านระบบดิจิตอล
  2014-09-23 14:43
 • หมอวิจารณ์ เผยมติสภามหาวิทยาลัยมหิดล ให้เวลาหมอรัชตะ ถึง 8 ต.ค.นี้ เลือกนั่งตำแหน่งเดียว เผยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย 2 คน ยงยุทธ และ กฤษณพงศ์ ได้เป็นรมต. ก็ลาออกจากการเป็นกรรมการสภาแล้ว
  2014-09-17 19:10
 • มติชน - ทีมนักวิจัยไบโอเทคประสบความสำเร็จในการพัฒนา "สารต้านมาลาเรีย P218" ล่าสุด ผ่านการทดสอบในสัตว์ทดลอง ไม่มีพิษและสามารถต้านเชื้อดื้อยาได้ เผยเป็นยาตัวแรกที่คนไทยออกแบบและสังเคราะห์ขึ้นเอง
  2014-04-22 09:00

Pages