รรณิการ์ กิจติเวชกุล

  • CPTPP ที่เป็นกระแสร้อนแรงเวลานี้คืออะไร? เราจะตอบคำถามนี้ภายหลัง ขณะนี้ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ พยายามผลักดันให้ไทยเข้าร่วมข้อตกลงฉบับนี้ และเตรียมให้กระทรวงพาณิชย์เสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เม.ย.ที่ผ่านมา แต่ด้วยกระแสคัดค้านจากภาคสังคมทำให้จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์ทำหนังสือถอนวาระออกไป และย้ำว่าจะไม่เสนออีก ถ้ายังไม่เห็นไปในแนวทางเดียวกัน
    2020-05-03 09:45