รักษามะเร็ง

 • สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ชี้แจงว่ายังไม่พบงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าพิลังกาสาสามารถใช้รักษามะเร็งในมนุษย์ มีเพียงการวิจัยสารประกอบและทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาระดับเซลล์ในห้องทดลองเท่านั้น
  2020-12-31 14:33
 • แม้ผลการวิจัยที่ผ่านมาจะพบว่ามะระขี้นก จมีสารต้านอนุมูลอิสระที่อาจมีส่วนช่วยต้านเซลล์มะเร็ง แต่อย่างไรก็ตามก็ยังไม่มีข้อมูลที่ยืนยันแน่ชัดว่ามะระขี้นกชงกับน้ำร้อนสามารถรักษาโรคมะเร็งได้
  2020-12-30 12:37
 • แม้จะมีการนำต้นกาฝากที่นิยมใช้เป็นยาสมุนไพรชนิดต่างๆ มาวิจัย และพบสารต้านอนุมูลอิสระแต่ยังไม่พบรายงานเกี่ยวกับต้นกาฝากทับทิม ที่สำคัญงานวิจัยที่พบยังเป็นงานวิจัยระดับเซลล์ในห้องปฏิบัติการ ไม่มีผลการรักษาในมนุษย์
  2020-12-29 13:09
 • การตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่ายังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดว่าผักปลาบและหญ้าปักกิ่งเป็นพืชสมุนไพรที่ช่วยรักษาโรคมะเร็งในมนุษย์ได้
  2020-12-19 12:24