รัตติกาล แสนเย็น

  • 2 ปีที่ชีวิตเภสัชกรต้อง “อยู่หลังเคาน์เตอร์จ่ายยา” ต้องมานั่งทบทวนว่าเราจบออกมาเราจะทำหน้าที่เพียงจ่ายยาไปวันๆ หรืออย่างไร ต่อมาเมื่อเกิด“ระบบบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ” จึงได้เริ่มลงพื้นที่เพื่อเฝ้าระวัง “ยาสเตียรอยด์ในร้านชำ” จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิด “จากเคาน์เตอร์จ่ายยา.…มุ่งหน้าสู่ชุมชน”
    2017-06-16 18:59