วารุณี สิทธิรังสรรค์

 •   "ต้องยอมรับว่าการจะบรรจุทุกคนให้เป็นข้าราชการในเวลาเดียวกันคงไม่ได้ แต่ระหว่างรอหากมีรูปแบบอื่นที่ดีกว่าลูกจ้างชั่วคราว ย่อมดีกว่าไม่ทำอะไรเลย..." ถ้อยคำของ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวไว้ ระหว่างหารือ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ โดยจะเปลี่ยนสถานภาพจากลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ก.สธ.) แทน
  2012-11-10 09:52
 • "แม้โรงพยาบาลจะมีหนี้ค้างชำระ แต่จะให้เราหยุดรักษาคนกลุ่มนี้คงไม่ได้ เพราะไม่เช่นนั้นก็เหมือนเราเอาเงินมาเป็นตัวกลาง เหนือจิตใจ สุดท้าย...ไม่ใช่แค่วิกฤตการเงินที่น่ากลัว แต่อนาคตอาจถึงขั้นวิกฤตมนุษยธรรมก็เป็นได้..."
  2012-10-20 09:55
 • อาจเป็นข่าวไม่สู้ดีสำหรับผู้ป่วยอาการข้อเสื่อมที่ใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจาก "กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ" เพราะนับจากวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป จะไม่มีสิทธิเบิกค่า "ยากลูโคซามีนซัลเฟต" ได้อีก เนื่องเพราะกระทรวงการคลังมีหนังสือด่วนที่สุดถึงหัวหน้าส่วนราชการทั่วประเทศเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 ห้ามเบิกค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต และห้ามแพทย์ออกหนังสือรับรองให้ผู้ป่วยในกลุ่มนี้ใช้ยาตัวดังกล่าวและนำไปเบิกค่ายาจากหน่วยงานต้นสังกัด
  2012-10-17 10:51
 • ในอดีต...การรักษาโรคมี "หมอพื้นบ้าน" เป็นผู้ถ่ายศาสตร์ในการรักษาซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่อยู่คู่สังคมไทยมานับร้อยๆ ปี ไม่ว่าจะเป็นยาต้ม หรือการนวดรักษา กระทั่งเมื่อความเจริญของการแพทย์แผนตะวันตกได้ขยายเข้ามา ทำให้การแพทย์ไทยถูกกลืนกินไปอย่างน่าเสียดาย...
  2012-10-07 09:00
 • "ไทยแลนด์ เมดิคัล ฮับ" จัดเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่รัฐบาลสนับสนุน ยิ่งจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี (AEC) ในปี 2558 แล้ว ดูเหมือนว่าการพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ยิ่งดูชัดเจนขึ้น แม้หลายฝ่ายจะกังวลถึงการพัฒนาบุคลากรที่อาจไม่เพียงพอ และจะส่งผลต่อการบริการสุขภาพภายในประเทศก็ตาม เพราะงานนี้ภาครัฐอย่างกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ก็ออกมาย้ำตลอดว่า ไม่ส่งผล เนื่องจากมีการผลิตบุคลากรภายในประเทศอยู่แล้ว
  2012-09-29 10:22
 • และแล้วกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ก็ได้ขุนพลคนใหม่แทน นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัด สธ. ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน คือ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต การจัดทัพครั้งนี้ แม้จะถูกมองว่าส่วนหนึ่งมาจากสายการเมือง แต่ต้องยอมรับว่าหลายคนมีฝีมือ ไม่ใช่เล่น
  2012-09-24 12:55
 • ในที่สุดรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก็ตัดสินใจเดินหน้าเต็มตัวกับนโยบายสร้างความเสมอภาคและบูรณาการสิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุข 3 กองทุน ทั้งหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ประกันสังคม และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ แทนการเดินหน้าหาเสียงกับนโยบายร่วมจ่าย 30 บาทรักษาทุกโรค ที่จะเริ่มในวันที่ 1 สิงหาคมนี้ ที่น่าจับตา! รัฐบาลเตรียมขยายสิทธิให้ผู้ป่วยโรคมะเร็ง เนื่องจากเล็งเห็นถึงปัญหาค่ายา ใน 3 กองทุนที่ต่างกัน 
  2012-07-02 10:17
 • ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดกระแสค้านมติ ครม.ซึ่งเห็นด้วยกับสำนักงบประมาณที่เสนอ พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี 2556 ปรับลดค่าเหมาจ่ายรายหัวบัตรทองเหลือเพียง 2,755,60 บาทต่อคน ลดลงร้อยละ 5 จากที่ สปสช.เสนอ 2,939.73 บาทต่อคน ขณะที่ความเป็นจริงตั้งแต่มีกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะมีการปรับเพิ่มงบเหมาจ่ายรายหัวทุกปี โดยขั้นต่ำจะเพิ่มร้อยละ 6
  2012-05-19 11:06

Pages