ศีลวันต์ สถิตย์รัตนชีวิน

  • ทีมไทยเจ๋ง พัฒนาโครงการ “ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการคัดกรองวัณโรค” และได้รับคัดเลือกไปนำเสนอในงานประชุม IDWeek ซึ่งเป็นงานประชุมโรคติดเชื้อระดับโลกที่ เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเร็วๆนี้ เผยประสิทธิภาพแม่นยำเพราะใช้ฐานข้อมูลหลากหลาย ไม่ซ้ำซ้อนกับงานของรังสีแพทย์ ตั้งเป้าใช้งานได้จริงปี 2562 ต้นทุนคัดกรองครั้งละไม่เกิน 1 บาท
    2018-10-12 14:57
  • ประกาศผลไปแล้วสำหรับผู้ที่ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2558 ซึ่งมีผู้เข้ารับพระราชทานทุนทั้งหมด 5 คน 1 ใน 5 คนนั้นคือ ศีลวันต์ สถิตย์รัตนชีวิน นิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับงานที่สนใจด้านการเตรียมความพร้อมและการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองอย่างเป็นองค์รวมในช่วงสุดท้ายของชีวิต โดยเฉพาะการพัฒนาวิธีประเมินอาการปวด สำหรับผู้ป่วยวิกฤตที่ไม่สามารถสื่อสารได้
    2016-01-28 21:42