สตง.

 • ภาคประชาชนวอนปลัดสธ.หยุดจับผู้ป่วยเป็นตัวประกัน เลิกชวนทะเลาะ เห็นด้วยถ้าจะไม่ให้สสจ.ทำหน้าที่เป็นสปสช.สาขาจังหวัด แต่ต้องมาคุยกันในบอร์ด ไม่ใช่ไปคุยกันสองต่อสองระหว่างสธ.กับสปสช. เพราะประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆไม่รู้เรื่องและไม่มีส่วนร่วมด้วย ด้านเครือข่ายผู้ป่วยไตหวั่น สธ.จี้ยกเลิกค่าตอบแทนล้างไตจ่ายตรงรายบุคคล กระทบผู้ป่วยไต เตรียหารือกำหนดจุดยืน
  2014-04-10 20:19
 •   มติชน - สปสช.รับลูก สธ.เล็งยกเลิกระเบียบแต่งตั้ง นพ.สสจ. เป็น'ผู้อำนวยการ สาขา' เตรียมขอความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสียบแทน
  2014-04-10 08:56
 • ไทยโพสต์ - ปลัด สธ.ยื่นโนติสให้ สปสช.ยกเลิกบัญชี 6 หรือระเบียบการจัดสรรเงินภายใน 15 วัน ยันทำในฐานะบอร์ดคนหนึ่ง รองเลขาธิการ สปสช.ยันยกเลิก นพ.สสจ.เป็น ผอ.สาขาฯ ทำได้ แพทย์ชนบทเผยพฤติกรรม สธ.ส่ออยากงาบดึงงบส่วนกลางไปบริหารเอง
  2014-04-10 08:51
 • กระทรวงสาธารณสุขส่ง'ผู้ตรวจราชการ-นิติกร' ร่วมสอบข้อเท็จจริง สสจ. 8 จังหวัดใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้าน สปสช.เผย สตง.ข้องใจเม็ดเงิน 572 ล้านบาท
  2014-04-09 07:51
 • เลขาธิการสปสช. ข้องใจ สธ.ให้ยกเลิกระเบียบการเบิกจ่ายงบบัญชี 6 ถามจะมีประโยชน์ต่อการบริการประชาชนอย่างไร เพราะงบบัญชี 6 มีทั้งค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค งบตามมาตรา 41 เสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ งบบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง งบค่าเสื่อม หากยกเลิกจะมอบหมายให้ใครทำ ที่สำคัญหากจะยกเลิกระเบียบใดๆ ต้องเสนอเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ด สปสช.เพื่อออกเป็นมติ
  2014-04-08 09:06
 • มติชน -สตง.พบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 15 แห่งใช้เงินผิดวัตถุ ประสงค์ เลขาธิการ สปสช.ทำหนังสือถึงปลัด สธ.ร่วมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง ส่งเรื่อง 2 สัปดาห์ ยังไม่คืบหน้า
  2014-04-07 11:23
 • เปิดหนังสือจากปลัดสธ. อ้างเหตุสตง.ท้วงสสจ.ใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพผิดวัตถุประสงค์ ยื่นเงื่อนไข 3 ข้อให้สปสช.แก้ไข ชี้หากสปสช.ไม่ดำเนินการใน 2 สัปดาห์จะยื่นร้องหน่วยงานอื่นต่อไป
  2014-04-06 12:33
 • สปสช. ไม่รับทราบ หนังสือ ขอยกเลิกระเบียบการจ่ายเงินบัญชี 6 ของปลัด สธ. เหตุ ส่งเข้าที่ประชุมบอร์ดผิดวิธี หมอประดิษฐจี้กลับไปทำมาให้ใหม่ให้ถูกขั้นตอน ชี้ตามระเบียบต้องผ่านรมว.สธ.ก่อน จึงจะเข้าสู่บอร์ดสปสช.ได้
  2014-04-05 09:25
 • ,
  นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  นพ.บัญชา ค้าของ ผู้อำนวยการกลุ่มประกันสุขภาพ สป.สธ.
  2014-04-04 14:06
 • นสพ.โพสต์ทูเดย์ -กว่า 800 ชีวิต ในสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) น้ำตาตกใน ความกลัวเข้าปกคลุมทั่วทุกหัวระแหง ความหวาดระแวงเสริมแรงให้พนักงานอยู่ในอาการวิตกจริต จดหมายร้องเรียนพฤติกรรมอันมิชอบของผู้บริหารระดับสูงมีขึ้นหลายสิบฉบับ อาทิ มีหน่วยรักษาความปลอดภัยติดตามตลอดการนำสุภาพสตรีซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเข้ามาในองค์กรใช้อำนาจสั่งการแทนจนเจ้าหน้าที่ต่างอึดอัด การเบิกเงินอย่างฟุ่มเฟือยทั้งค่าเดินทาง ค่าที่พัก ให้กับคนใกล้ชิดทั้งในและต่างประเทศ
  2013-09-11 10:18
 • ในที่สุด การประชุมเพื่อหารือข้อยุติจากปัญหาความไม่เข้าใจในนโยบายของ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่ก่อนหน้านี้ถูกคัดค้านมาโดยตลอด ทั้งการปรับเปลี่ยนค่าตอบแทนที่อิงผลการปฏิบัติงาน หรือพีฟอร์พี รวมไปถึงการเข้าไปตรวจสอบองค์การเภสัชกรรมจากปัญหาต่างๆ ก็เริ่มมีสัญญาณดีอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในช่วงเวลา 2 เดือนกว่าที่ผ่านมา..
  2013-06-08 12:18
 • สปสช.แจงเหตุโยกงบ 75 ล้านให้ สธ. ทำตามคำทักท้วงของ สตง. แม้ อภ.จะเคยส่งงบก้อนนี้โดยตรงมาให้ 4-5 ปีแล้วก็ตาม อ้างสมัยก่อนไม่เน้นหน่วยบริการ แต่ตอนนี้เน้นแล้ว จึงต้องให้ สธ.จัดการ
  2013-05-08 09:21

Pages