สตง.

  •   วันนี้ (25 เมษายน 2556) นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการซื้อเครื่องตรวจวัดน้ำตาลในกระแสเลือดว่า ตามที่มีข่าวว่าในบางพื้นที่ได้มีการดำเนินการจัดซื้อไปแล้วนั้น การจะบอกว่ามีการทุจริตหรือไม่ต้องตรวจสอบกันด้วยหลักฐาน รวมทั้งต้องตรวจสอบว่ามีการซื้อในราคาแพงเกินไปหรือไม่สมราคาหรือไม่ เรื่องนี้ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 โดยคณะกรรมการในพื้นที่ได้พิจารณาความเหมาะสมในการจัดซื้อ และมีการดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบพัสดุ
    2013-04-25 21:25
  • หากติดตามข่าวการบริการสาธารณสุขเพื่อประชาชน ประเด็นหนึ่งที่ถูกจับตามอง คือ จะทำอย่างไรหากผู้ป่วยได้รับผลกระทบจากการบริการ จะช่วยเหลือเบื้องต้นหรือไม่ ซึ่งกรณีของผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ 30 บาทรักษาทุกโรค ย่อมอยู่ในเงื่อนไขการช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา 41 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
    2012-10-01 12:58
  •   จากกรณีที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) มีมติขยายเพดานวงเงินเพิ่ม ตามมาตรา 41 จากเดิมกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพอย่างถาวร จ่ายเงินไม่เกิน 200,000 บาท เป็น 400,000 บาท กรณีพิการจากเดิม 120,000 บาท เป็น 240,000 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2555 นั้น มีกระแสข่าวว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มีการพิจารณาการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบอร์ดจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ด้วย
    2012-09-30 11:14

Pages