• Tuesday, November 05, 2013
    19:58
    Hfocus –ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงของโรงพยาบาลนั้น เป็นวิธีการหนึ่งที่สธ.นำมาใช้รองรับให้กับบุคลากรที่เรียนจบสายวิชาชีพสาธารณสุขและต้องเข้ามาทำงานในสังกัดสธ.ภายใต้เงื่อนไขการได้รับทุนจากสถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งเดิมต้องบรรจุเป็นข้าราชการ แต่นโยบายการไม่เพิ่มอัตราข้าราชการ ทำให้สธ.ต้องหาทางออกวิธีนี้ ซึ่งกลายเป็นที่มาของการเรียกร้องให้มีการบรรจุเป็นข้าราชการ อย่างไรก็ตามเงื่อนไขการให้ทุนของสธ.เพื่อให้มีบุคลากรมาทำงานในระบบสาธารณสุขของรัฐ ก็เนื่องมาจากภาครัฐมีความขาดแคลนบุคลากรกลุ่มนี้ แต่เมื่อดำเนินการมาระยะหนึ่ง สธ.คาดว่าอีก 5 ปี บุคลากรน่าจะเพียงพอ และถึงเวลานั้นอาจจะปรับเป็นการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขป้อนให้กับตลาดเอกชนและท้องถิ่นแทน
    2013-11-05, 19:58

ความคิดเห็นล่าสุด

ศิริภัณฑ์ สุทธิ์จิตต์จูล
3 วัน 13 ชั่วโมง ago
...
Anonymous
6 วัน 6 ชั่วโมง ago
...
tachchsi
3 สัปดาห์ 4 วัน ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ศิริภัณฑ์ สุทธิ์จิตต์จูล
3 วัน 13 ชั่วโมง ago
...
Anonymous
6 วัน 6 ชั่วโมง ago
...
tachchsi
3 สัปดาห์ 4 วัน ago
กลับด้านบน