สธ.

  •     เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในปีนี้ สปสช.ได้มีมติจัดสรรงบประมาณร้อยละ 11 หรือประมาณ 15,000 ล้านบาท สำหรับดูแลสุขภาพคนไทยทุกคน โดยจะครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ ซึ่ง สปสช.ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่จะบรรลุเป้าหมายเกี่ยวกับบริการส่งเสริมป้องกันโรคพื้นฐาน 20 รายการ โดยเน้นกลุ่มวัยสตรีและผู้สูงอายุ
    2012-12-20 12:25

Pages