สป.สธ.

 • สปสช.เตรียมโอนงบเหมาจ่ายรายหัวล่วงหน้ากว่า 7 พันล้านบาทลงหน่วยบริการ ยึดคำนวณจากข้อมูล สธ. ที่จัดส่งให้ สปสช.ล่าสุด ระบุหากการคำนวณพบหน่วยบริการได้รับงบจัดสรรเป็นลบ จะยึดคำนวณจากเงินล่วงหน้าปี 56 ตามที่ สสจ.ปรับเกลี่ยแล้วแทน พร้อมเร่งประสานด่วน ขอความร่วมมือ สธ.เพื่อหารือทบทวนเพื่อปรับปรุงข้อมูลต่อไป
  2014-07-16 19:51
 • มติชน - เลขาธิการ สปสช. เตรียมเสนอบอร์ดฯ ทำตามข้อทักท้วง สป.สธ. ยกเลิกโอนเงิน สสจ.บริหาร มอบสาขาจังหวัด-อปท. ดำเนินการแทน คาดมีผล 1 ต.ค. 2557
  2014-04-18 08:26
 • มติชน - กระทรวงสาธารณสุขบรรจุข้าราชการ 1,361 อัตรา 10 สายวิชาชีพ ทดแทนตำแหน่งว่าง-เกษียณ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด ฯลฯ มีผล 28 ก.พ.นี้ กระจายทั่วประเทศเมื่อวันที่ 23 มกราคม นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงความคืบหน้าการบรรจุข้าราชการของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แทนตำแหน่งที่ว่างในปีงบประมาณ 2557 ว่าอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ได้อนุมัติให้ปรับเกลี่ยตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการ จัดสรรให้เขตบริการสุขภาพทั้ง 12 เขต เพื่อบรรจุแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) ในสายงานวิช
  2014-01-24 06:27
 • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สป.สธ.) มีหนังสือ ที่ สธ. 0201.032/ว 1391 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ลงนามโดยนพ.ทรงยศ ชัยชนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กรอบอัตรากำลังของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง ชี้แจงกรอบอัตรากำลังและโควตาบรรจุข้าราชการสายวิชาชีพ ปี พ.ศ.2557 แนวทางในการคิดกรอบอัตรากำลังของสายสนับสนุนในหน่วยบริการ แนวทางการกระจายอัตรากำลังรายหน่วยงานและสรุปรายเขต โดยให้แต่ละเขตดำเนินการตามกรอบอัตรากำลังที่กำหนดมาให้
  2013-11-18 20:03
 • คมชัดลึก - นพ.บัญชา ค้าของ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ในฐานะผู้อำนวยการกลุ่มประกันสุขภาพ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการใช้ข้อมูลทางบัญชีของโรงพยาบาลที่มีการบันทึกต้นทุนจริงโดยมอบหมายให้นักวิชาการทางบัญชีประมาณการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ (Minimum Operation Cost : MOC) ของโรงพยาบาลในปี 2557 เปรียบเทียบกับงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวปี 2557 ที่โรงพยาบาลจะได้รับจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) พบว่า ปี 2557โรงพยาบาลสังกัดสธ.จะมีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำสูงกว่างบฯ เหมาจ่าย ราว 8,000 ล้านบาท ดังนั้น สธ.และสปสช.จึงหารือร่วมกันในการแก้ปัญหาให้แก่โรงพยาบาลที่มีค่าใช
  2013-11-13 12:11
 • บ้านเมือง - เลขาธิการ สปสช.แจงจะจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพปี 2557 ไปยังสถานพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัด สธ. ก่อนเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง หลังต้องชะลอการโอนเนื่องจาก สธ.ยังไม่ส่งตัวเลขเงินเดือนให้ ยันไม่กระทบผู้ป่วยแน่นอน
  2013-10-18 12:14
 • ASTVผู้จัดการรายวัน -โรงพยาบาลเฮ! หมดห่วงปัญหาขาดสภาพคล่อง กรณีสปสช.กระจายงบหลักประกันฯปี 2557 ล่าช้า เพราะขาดตัวเลขเงินเดือนจากสธ. ระบุจะจัดสรรงบไตรมาสแรกให้ก่อน โดยใช้ตัวเลขงบปี 2556 จำนวน13,266 ล้านบาท ชี้เมื่อได้ยอดสุทธิแล้วจึงค่อยหักล้างทางบัญชีและจัดสรรเพิ่มให้ต่อไป
  2013-10-17 08:30
 • มติชน - นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวถึงการจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจำปี 2557 ว่า ในการกระจายงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ จะรวมเงินเดือนของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ด้วย สำหรับงบที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2557 รวมทั้งสิ้น 154,257 ล้านบาท หักเป็นเงินเดือนของ สป.สธ.จำนวน 38,381 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นงบเฉพาะ สป.
  2013-10-16 10:06

Pages