สิริภา ช้างศิริกุลชัย

  • บอร์ด สปสช. มอบ “หมอชาตรี ประธานบอร์ดควบคุมคุณภาพ” รวบรวมข้อมูล “นโยบายล้างไตช่องท้องทางเลือกแรก” หลังมีข้อเสนอยกเลิกนโยบาย พร้อมเผยข้อมูลผลการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย เปรียบเทียบกลุ่มผู้ป่วยล้างไตผ่านช่องท้องและฟอกไตหลังบำบัด 90 วัน เฉลี่ย 9 ปี ผู้ป่วยมีอัตรารอดชีวิตใกล้เคียงกัน ขณะที่ กมธ.สาธารณสุข สนช. สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ถกทิศทางการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังของประเทศไทย
    2017-04-27 19:27