สุรชัย ปิยวรวงศ์

  • ผอ.รพ.แม่จัน ยืนยัน งบประมาณกองทุนคืนสิทธิสำหรับรักษาคนไร้สถานะ รพ.ได้รับปีละ 10-20 ล้านบาท ช่วยเสริมสภาพคล่องโรงพยาบาล-จัดบริการได้ดีขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมป้องกันโรค ระบุ แนวโน้มการเข้าถึงบริการของผู้มีปัญหาสถานะเพิ่มมากขึ้น
    2017-07-23 19:53
  • “5 อำเภอ 1 เครือข่าย” รูปแบบการจัดระบบการรักษาพยาบาลของ 5 อำเภอ คือ แม่จัน แม่ฟ้าหลวง ดอยหลวง เชียงแสน และเวียงเชียงรุ้ง ที่รวมเป็นหนึ่งเขตบริการในพื้นที่ จ.เชียงราย แม้ว่าเพิ่งจะเริ่มต้นได้เพียง 6 เดือน แต่ไม่เพียงทำให้หน่วยบริการในพื้นที่ โดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชนมีทิศทางการพัฒนาการบริการประชาชนที่ชัดเจนขึ้น แต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพดำเนินงานให้กับโรงพยาบาลแต่ละแห่งจากการจัดการร่วมกัน
    2015-04-01 13:26