อรรณพ ใจสำราญ

  • ผู้แทนราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ เปิดข้อมูลวิชาการยืนยันแม้ทำหมันแต่มีโอกาสท้อง ส่วนยาเม็ดคุมกำเนิดในทางทฤษฎีได้ผลเฉียบ แต่พบหลายปัจจัยที่กระทบต่อประสิทธิภาพการใช้งาน
    2018-02-18 17:16
  • สปสช.เปิดเวทีถกความเห็นต่างกรณีจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตาม ม.41 ไม่พิสูจน์ถูกผิดเพื่อมนุษยธรรม กรณีทำหมันแล้วท้อง เป็น “พยาธิสภาพ” หรือ “เหตุสุดวิสัย”ได้ข้อสรุป 4 ประเด็นความเห็นต่าง เตรียมเสนอบอร์ด สปสช. ตั้ง คกก.ร่วมหาข้อยุติ “ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ฯ” ชี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ไทยอยู่ที่ 0.2-2 รายต่อพันราย ผู้แทนแพทยสภา ย้ำหากให้เยียวยาได้ต้องแก้ กม.รองรับถูกต้อง ขณะที่ อนุกรรมการวินิจฉัยคำร้อง ม.41 จ.ลำพูน หนุนจ่ายได้เพื่อช่วยเหลือค่าเลี้ยงลูก หลังทำหมันเพราะมีลูกพอแล้ว
    2018-02-12 16:03