อัมมาร สยามวาลา

 • ข้อเสนอร่วมจ่ายค่าบริการฯ อาจทำให้หลงประเด็นไปได้ว่า “คนจนเป็นภาระ” ของระบบฯ ที่ในที่สุดแล้วคงต้องให้รัฐและผู้มีกำลังทรัพย์พอ (ไม่จน) มาร่วมออกเงินสมทบเพื่ออุปถัมภ์ค้ำจุนแบกรับคนจนอย่างพวกเขาที่ไม่มีกำลังความสามารถจะจ่ายเองเอาไว้ แต่ “ภาระ” ที่แท้จริงคือ “งบประมาณด้านสาธารณสุขที่รัฐบาลจัดสรรให้น้อยเกินไป ไม่พอเพียงต่อความจำเป็นของพลเมืองไทยผู้ใช้บริการทุกระดับฐานะในโครงการ” ต่างหาก ทางแก้คือการทบทวน priorities ของการจัดสรรงบประมาณของรัฐเสียใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องนโยบายการเมืองว่าจะถือค่าใช้จ่ายด้านไหนในหลาย ๆ ด้านของประเทศสำคัญกว่า และควรทุ่มงบประมาณให้อย่างเพียงพอ 
  2014-07-23 14:53
 • ดร.อัมมารไม่เห็นด้วยร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลตอนป่วย แถมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ระบุจ่ายสมทบก่อนป่วยแบบประกันสังคมดีที่สุด แต่ทำยากในสิทธิบัตรทอง เหตุไม่มีคนส่งเงินให้ทุกเดือนแบบประกันสังคม ชี้ไม่ฟุ่มเฟือยกับการใช้งบเรื่องอื่น รัฐไม่กระทบค่ารักษาพยาบาลจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแน่     
  2014-07-17 16:16
 • “แนวทางการจำกัดค่าใช้จ่ายเพื่อสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ” เป็นงานวิจัยของ ดร.อัมมาร สยามวาลา และคณะ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ) และได้นำเสนอต่อกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมื่อเดือนพฤษภาคม 2554
  2014-02-09 12:10
 • “แนวทางการจำกัดค่าใช้จ่ายเพื่อสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ” เป็นงานวิจัยของ ดร.อัมมาร สยามวาลา และคณะ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ) และได้นำเสนอต่อกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมื่อเดือนพฤษภาคม 2554 โดยทีดีอาร์ไอได้นำมาจัดทำเป็น รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 99 เดือนมากราคม 2557 ในชื่อเดียวกันกับงานวิจัย เนื้อหาของแยกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1.การบริหารจัดการในด้านผู้ให้บริการ
  2014-02-09 11:52
 • คปภ.เผยผลสรุปของทีดีอาร์ไอ ในการพัฒนา พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ แจงข้อเสนอแนะ เพิ่มเบี้ยประกันรถคันที่เสี่ยงสูงกว่า คุ้มครองผู้เอาประกันโดยเท่าเทียม และควรแยกกองทุนผู้ประสบภัยเป็นหน่วยงานอิสระ เพื่อความคล่องตัว
  2014-02-06 20:04
 • ความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาระดับชาติ ที่ทุกประเทศทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ โดยเฉพาะตัวเลขผู้บาดเจ็บและตายจากอุบัติเหตุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ประเทศไทยติดอยู่ในอันดับ 3 ของโลก จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุยอดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย สูงถึง 26,000 คน หรือคิดเป็นอัตราตาย 38.1 คนต่อประชากรแสนคน
  2013-12-16 07:19
 • ทั้งนี้วงเสวนาสาธารณะ “คิดใหม่ระบบหลักประกันสุขภาพของไทย” ซึ่งทีดีอาร์ไอจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ เห็นตรงกันว่าระบบหลักประกันสุขภาพของคนไทยในอนาคตมีสิ่งที่ต้องทำให้เกิดขึ้นเรื่องของคุณภาพบริการ  การเน้นการป้องกันโรค  และการให้บริการต้องไม่ใช่การสงเคราะห์ 
  2013-07-11 16:22
 • ชำแหละ 30 บาทรักษาทุกโรค "อัมมาร" ชี้พรรคการเมืองได้คะแนนแล้วละเลยคุณภาพ หมอเหนื่อยแต่รัฐบาลได้เครดิต แนะดูแลระดับปฐมภูมิ "หมอวินัย" ระบุอนาคตไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ ควรมีการจัดการค่าใช้จ่ายในรูปเงินออมสะสม
  2013-07-02 07:03
 • สธ.ชงบูมเมดิคัลฮับเปิดประตูดึง 21 ชาติเข้าประเทศไม่ต้องมีวีซ่า
  2013-02-06 10:53
 • การประกาศปรับขึ้นค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลกว่า 800 แห่งของกระทรวงสาธารณสุข ได้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งสนับสนุนและไม่เห็นด้วย เกรงว่าการปรับขึ้นครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อภาระงบประมาณด้านสุขภาพรวมไปถึงส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย
  2013-02-01 14:02

Pages