เขตการค้าเสรี

 • ภาคประชาชนห่วงเจรจาเอฟทีเอไทย-อียู ชี้พาณิชย์กีดกัดสาธารณสุขร่วมถก หวั่นทำไทยเสียเปรียบสิทธิ์เข้าถึงยา บี้ "โอฬาร" แก้ปัญหาด่วน
  2013-05-27 16:02
 • พาณิชย์โชว์แผนเจรจาเอฟทีเอปี 56 ในกรอบใหม่ๆ ให้น้ำหนักอาร์เซ็ป-อียูมากสุดรองจากอาเซียน อ้างป้องผลประโยชน์การค้า-ลงทุนไหลเข้าอาเซียน พร้อมช่วยยกระดับเปิดเสรีระดับสูงครอบคลุมทุกมิติ กรุยทางก่อนร่วมเจรจาทีพีพีกับสหรัฐฯ และเตรียมเจรจาทบทวนปัญหาอุปสรรคในเอฟทีเอที่มีผลบังคับใช้แล้วทั้งญี่ปุ่น จีน ออสเตรเลีย
  2013-04-15 10:27
 •   เมื่อวันที่ 10 มีนาคม รศ.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลเตรียมทำข้อตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป ว่าในส่วนของเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น ชัดเจนว่าเมื่อเปิดเสรีการค้าจะทำให้มีการนำเข้ามากขึ้น ตัวอย่างเช่น กรณีที่ไทยเปิดเสรีกับออสเตรเลียเพียง 1 เดือน พบว่ามีการนำเข้าสูงถึง 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งผลการศึกษาเมื่อปี 2554-2555 ยืนยันตรงกันว่าส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนไทย
  2013-03-11 10:18
 • องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสาธารณสุข ออกแถลงการณ์แสดงความเป็นห่วง การเยือนกรุงบรัสเซลส์ ของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่4-6 มี.ค. เพื่อเริ่มต้นการเจรจาเอฟทีเอไทย-อียูอย่างเป็นทางการ ซึ่งอาจส่งกระทบต่อการเข้าถึงยาในไทย
  2013-03-07 11:49
 • รัฐบาลรับข้อเสนอเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้ายื่นหนังสือให้พิจารณาการเจรจาเอฟทีเอไทย-อียู
  2013-03-01 08:25
 • กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (จร.) ได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น เรื่องร่างกรอบการเจรจาความตกลงเปิดเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ไทย-อียูไปเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556  โดยเชิญ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกว่า 300 คน หลังจาก เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการเสนอร่างกรอบเจรจาเข้าสู่การพิจารณาของ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 4 ธันวาคม 2555 อย่างเร่งด่วนและรวบรัด
  2013-01-31 15:55
 •  
  2013-01-30 07:41
 • หวั่นรัฐสภาเร่งพิจารณากรอบเจรจาเสรีอียู ทำยาแพง เหล้า บุหรี่นอกทะลัก
  2013-01-29 20:56
 • "ข้อหนึ่งในหลายๆ ข้อของข้อตกลงเขตการค้าเสรีที่ได้พูดคุยวิจารณ์กันคือ การกำหนดให้มี "การผูกขาดข้อมูลทางยา" (Data Exclusivity) ในกฎหมายไทย การมีข้อผูกมัดแบบนี้จะทำให้เกิดการผูกขาดตลาดรูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากการผูกขาดโดยสิทธิบัตร ซึ่งจะมีผลทำให้ยามีราคาสูงขึ้นและมียาชื่สามัญเข้ามาในตลาดได้ช้าลง"
  2012-12-04 10:33

Pages