เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

  • ชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนเผยถูก สธ.ชะงักบรรจุตำแหน่ง “เภสัชกรชำนาญการพิเศษ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว คงค้างรอบรรจุเพิ่ม 153 ตำแหน่ง ระบุเคยทำหนังสือถึงปลัด สธ.แจงสาเหตุ ไร้คำตอบ ไม่มีความคืบหน้า ชี้กระทบขวัญกำลังใจเภสัชกรปฏิบัติงาน ขณะที่กลุ่มพยาบาล ผอ.รพ.สต.ได้รับบรรจุต่อเนื่อง หารือเตรียมเคลื่อนไหวต่อ
    2019-02-14 10:56