โรคอุจจาระร่วง

  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ตราด จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเต็มที่ ต่อเนื่อง พร้อมทั้งเปิดแผนฟื้นฟูในพื้นที่น้ำลด ให้ดูแลความสะอาดสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำบริโภค กำจัดขยะ สัตว์นำโรค และให้เฝ้าระวังป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม เช่นโรคฉี่หนู โรคอุจจาระร่วง เพื่อสร้างความปลอดภัยประชาชน ผลการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่จันทบุรีในรอบ 3 วัน พบผู้เจ็บป่วยรวมกว่า 4,000 ราย ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัด ไม่มีโรคระบาด
    2013-07-25 18:07

Pages