โรงพยาบาลรือเสาะ

  • รพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เผยแนวทางพัฒนาศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการจนได้รางวัลดีเด่น เน้นเป็นกลไกกลางผสานความร่วมมือ รับฟังข้อเสนอแนะติชมเพื่อนำกลับมาพัฒนาการบริการ ตลอดจนทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างโรงพยาบาลและชุมชน ทำให้สามารถยุติข้อร้องเรียนที่อาจเข้าสู่ชั้นศาลได้ 100%
    2019-12-14 13:38
  • “อนุทิน” เปิด “มหกรรมรวมพลังกลไกขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพในพื้นที่” หนุนเพิ่มศักยภาพ ขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมมอบรางวัล “ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการดีเด่น” รพ.พุทธโสธร คว้าอันดับ 1 ประเภท รพศ./รพท. ขณะที่ “รพ.รือเสาะ” คว้าอันดับ 1 ประเภท รพช. และมอบเกียรติบัตร 11 ต้นแบบ หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน
    2019-11-26 11:24