ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

วันนี้ (21 พ.ค. 55) ที่รัฐสภา ในการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 วงเงิน 2.44 ล้านล้านบาท นายศุภชัย ใจสมุทร โฆษกพรรคภูมิใจไทย อภิปรายในส่วนการจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัวสำหรับโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าว่า เป็นห่วงงบเหมาจ่ายรายหัวบัตรทองที่ไม่เพิ่มขึ้นในรอบ 10 ปี ทั้งที่ควรจะเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อประมาณร้อยละ 3.5-4 แต่ปรากฏว่าเงินเหมาจ่ายเท่ากับปีที่แล้ว ซึ่งจะกระทบกับการรักษาพยาบาลของประชาชน อยากให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ และไม่เข้าใจว่าทำไมรัฐบาลจึงตั้งงบประมาณที่ลดลง ซึ่งเป็นการตั้งนโยบายเช่นนี้ส่วนทางกับนโยบายของรัฐบาลที่บอกว่าจะพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพอย่างยั่งยืน

ขณะที่นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายว่าการที่รัฐบาลตั้งงบเหมาจ่ายรายหัวในโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคลดลง สะท้อนถึงความไม่จริงใจของรัฐบาลในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพที่หาเสียงไว้กับประชาชน สมัยที่ประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาล เห็นความสำคัญเรื่องการรักษาพยาบาลของประชาชน และเพิ่มงบเหมาจ่ายรายหัวให้ทุกปี 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง