ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

กรมควบคุมโรค - ม.ขอนแก่น พบข้อมูลอันตรายสารเคมี 4 ชนิด ทั้ง 'คาร์โบฟูราน-เมโทมิล-ไดโครโตฟอส-อีพีเอ็น' ชง ก.เกษตรฯแบนถาวร ด้านกรมวิชาการเกษตรเตรียมประชาพิจารณ์ 21 ก.พ.

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) นพ.พิบูล อิสระพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพ กรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวในเวที สช.เจาะประเด็น "นโยบายเกษตรเพื่อสุขภาพ : แบน 4 สารเคมีเกษตรก่อมะเร็ง" ว่า ในปี 2554 ประเทศไทยนำเข้าสารกำจัดศัตรูพืชสูงถึง 20,875 ล้านบาท หรือประมาณ 520,312 ตัน ที่ผ่านมาได้ศึกษาประเมินความเสี่ยงกลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป โดยในปี 2554 ทำการตรวจเลือดเกษตรกร 74 จังหวัดจำนวน 533,524 ราย พบว่ามีสารเคมีปนเปื้อนในเลือดเกินมาตรฐานคือ 100 ยูนิต ถือว่าไม่ปลอดภัยถึง 173,243 ราย ส่วนประชาชนทั่วไปตรวจเลือด 99,283 ราย พบไม่ปลอดภัย 35,949 ราย

นพ.พิบูล กล่าวว่า จังหวัดที่มีอัตราป่วยจากสารกำจัดศัตรูพืชมากสุด 10 อันดับแรก คือ ตาก 205 ราย รองลงมา จันทบุรี 176 ราย อุทัยธานี 105 ราย ชัยนาท 103 ราย ในปี 2555 ตรวจเลือดเกษตรกร 16 จังหวัด 152,846 ราย พบไม่ปลอดภัย 46,016 ราย สำหรับสารเคมีที่อันตรายมีหลายชนิด แต่ที่ร้ายแรงและต้องเร่งควบคุมคือ 4 กลุ่ม ได้แก่ คาร์โบฟูราน เมโทมิล ไดโครโตฟอส และอีพีเอ็น ซึ่งสารเหล่านี้ส่งผลต่อระบบประสาทเป็นหลัก โดยระยะสั้น มีผลต่อผิวหนังอักเสบ มึนงง เวียนหัว คลื่นไส้ อาเจียน หัวใจเต้นช้า ลำไส้บิดตัว ปวดท้อง ซึมลง หมดสติ หากโคม่าอาจเสียชีวิตได้ ส่วนผลระยะยาว มีผลต่อการพัฒนาการของสมอง ปอดเป็นพังผืด ความจำเสื่อม ความผิดปกติของทารก ฯลฯ

ผศ.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ผลกระทบจากสารเคมี 4 ตัว มีทั้งพิษเฉียบพลันรุนแรง ทำให้คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ชัก และระยะยาวยังส่งผลต่อหัวใจ ระบบสืบพันธุ์ ทำลายอสุจิ รวมไปถึงมะเร็ง เบาหวาน ซึ่งในปี 2551 พบคนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 56,000 ราย หรือร้อยละ 2 ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป เพิ่มเป็น 2 ล้านคน หรือร้อยละ 7 ในปัจจุบัน ซ้ำร้ายอันตรายของสารเคมียังถูกนำมาใช้ในทางที่ผิดโดยนำมาทำร้ายตนเองมากขึ้น รัฐบาลควรยกเลิกการใช้สารเคมีดังกล่าว เพราะขณะนี้หลายประเทศ โดยเฉพาะสหภาพยุโรปเข้มงวดในการนำเข้าสินค้าที่มีสารปนเปื้อนมาก

ศ.สุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สป.) กล่าวว่า สป.ได้ทำเรื่องเสนอไปยังรัฐบาลขอให้ยกเลิกการขึ้นทะเบียน และห้ามมีสารเคมีเกษตรทั้ง 4 ชนิดไว้ในครอบครอง ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งในวันที่ 21 กุมภาพันธ์นี้ จะมีการประชาพิจารณ์ ที่กรมวิชาการเกษตร โดย สป.เห็นว่าควรยกเลิกการใช้เสีย และควรปรับปรุงการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายใหม่ ให้มีคณะกรรมการวิชาการที่มาจากหลายฝ่ายช่วยกันพิจารณา รวมทั้งเปิดโอกาสรับฟังเหตุผลของหน่วยงานวิชาการอื่นในการพิจารณาการขึ้นทะเบียนด้วย

--มติชน ฉบับวันที่ 20 ก.พ. 2556 (กรอบบ่าย)--

เรื่องที่เกี่ยวข้อง