ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

สภาที่ปรึกษาฯ ค้านแก้กฎหมาย ให้แรงงานเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมโดยตรง

นายชวลิต อาคมธน ประธานคณะทำงานการแรงงานและสวัสดิการสังคมสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สป.) เปิดเผยว่า สป.เสนอความเห็นแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.ประกันสังคมว่าไม่ควรมีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างเป็นกรรมการประกันสังคม เพราะมีความยุ่งยากและมีค่าใช้จ่าย โดยควรกำหนดให้มาจากสภาองค์การนายจ้างและสภาองค์การลูกจ้างเลือกกันเอง

ทั้งนี้ มีร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับแก้ไขอยู่ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร 3 ฉบับ ได้แก่ ร่างฉบับบูรณาการแรงงาน จากการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ร่างฉบับที่ นายนคร มาฉิม เสนอ และร่างฉบับที่ นายเรวัต อารีรอบ เป็นผู้เสนอ

สำหรับร่างฉบับบูรณาการแรงงานกำหนดให้บอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างมาจากการเลือกตั้งโดยตรง เพราะระบบที่ให้ผู้แทนฯ เลือกกันเอง จะทำให้ได้แต่คนกลุ่มเดิม

ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ วันที่ 18 มีนาคม 2556

เรื่องที่เกี่ยวข้อง