ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  4 เขตภาคอีสาน ( สปสช. เขต 7 ขอนแก่น, สปสช. เขต 8 อุดรธานี , สปสช. เขต 9 นครราชสีมา , สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี ) ร่วมกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดประชุมวิชาการ “การพัฒนาบริการเครือข่ายอีสานไร้รอยต่อ” ในวันที่ 20 -21 สิงหาคม  2556  ณ  โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นราชาออร์คิด อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โดยในงานจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระหว่างเครือข่ายและระดับเขต การส่งเสริมศักยภาพการดูแลผู้ป่วยแต่ละเครือข่าย การดำเนินงานและวิชาการที่เป็นปัจจุบันของเครือข่ายในระดับเขตและในระดับภูมิภา ซึ่งเครือข่ายบริการที่สำคัญ คือ เครือข่ายโรคหัวใจและหลอดเลือด เครือข่ายโรคมะเร็ง เครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง เครือข่ายบริการทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย (New born) เครือข่ายจิตเวช และเครือข่ายการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) 

ในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ จะประกอบด้วยนิทรรศการหลากหลายจากเครือข่ายบริการ การเสวนาเพื่อจุดประกายการทำงานเป็นเครือข่ายบริการรายโรค  และพิเศษสุดพบกับ โค้ชสิริลักษณ์  ตันศิริ ที่จะมา “ปลุกยักษ์ในตัวคุณ...สู่ความสำเร็จ”  

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลทุกแห่งในเขตภาคอีสาน สามารถสมัครกันเข้ามาได้ที่ งานเลขานุการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โทร. 0-4336-3397/โทรสาร 0-4320-2470 หรือ Email: jthepi@kku.ac.th