ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ศาลปกครองได้ออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเพื่อหยุดการบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขในการขยายขนาดภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ให้มีขนาดใหญ่เกินจำเป็น จนกว่าจะเสร็จสิ้นการพิจารณาพิพากษาคดีนี้

ด้าน บ.ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด สาขาประเทศไทย  ได้ทำเอกสารข่าวแจกถึงสื่อมวลชนดังนี้

นางสาวอรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและกิจการภายนอก ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด ได้ให้ความคิดเห็นต่อการตัดสินดังกล่าวว่า “เรายินดีอย่างยิ่งกับการวินิจฉัยของศาลที่เห็นว่าประกาศกระทรวงดังกล่าวควรถูกระงับการบังคับใช้จนกว่าจะเสร็จสิ้นการพิพากษาคดี และเราขอขอบพระคุณศาลปกครองเป็นอย่างสูงที่ให้ความกรุณาพิจารณารับฟังเหตุผลข้อกังวลของเรา ซึ่งต่างจากกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ละเมิดขั้นตอนตามกระบวนการออกกฎหมาย ซึ่งได้ออกประกาศกระทรวงโดยเพิกเฉยต่อเสียงของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมยาสูบ กลุ่มผู้ผลิต และร้านค้าหลายแสนรายที่จะได้รับผลกระทบดังกล่าว  การตัดสินนี้ได้เปิดโอกาสให้เราชี้แจงในชั้นศาลว่ามาตรการนี้ไม่สอดคล้องตามกฎหมายและเกินความจำเป็น เพราะในประเทศไทยมีความตระหนักในเรื่องความเสี่ยงทางด้านสุขภาพจากการสูบบุหรี่ที่กว้างขวางอยู่แล้ว”

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมา ฟิลลิป  มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด ได้ยื่นดำเนินการทางกฎหมายต่อกระทรวงสาธรณสุข โดยได้ขอให้ศาลปกครองพิจารณายกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่บังคับขยายภาพคำเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่จากร้อยละ 55 เป็น 85 ทั้งบริเวณด้านหน้าและด้านหลังของซองบุหรี่

ฟิลลิป  มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด ได้อธิบายว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการเกินขอบเขตอำนาจของกระทรวงฯ และยังละเมิดกระบวนการพิจารณากฎหมายที่ถูกต้องของไทย เนื่องจากไม่มีการให้ผู้ที่จะได้รับผลกระทบจำนวนนับแสนรายได้มีสิทธิ์ออกความเห็น นอกจากนั้นยังชี้แจงว่ามาตรการดังกล่าวยังทำให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าเสียความสามารถในการใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย  เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างจากของคู่แข่ง และยังขาดหลักฐานในการพิสูจน์ประสิทธิภาพของการใช้ภาพคำเตือนขนาดใหญ่นี้ โดยประกาศกระทรวงฯ ไม่ได้บังคับใช้กับยาเส้นมวนเองซึ่งมีสัดส่วนในตลาดถึงเกือบครึ่งของผลิตภัณฑ์ยาสูบ และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มการลักลอบนำเข้าบุหรี่จากต่างประเทศที่มีภาพคำเตือนขนาดเล็กกว่าหรือไม่มีภาพคำเตือนเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งยังเป็นบุหรี่เถื่อนหนีภาษี 

การตัดสินของศาลปกครองในการออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวนี้ เพราะเห็นว่าประกาศกระทรวงดังกล่าวมีประเด็นว่าอาจมีความไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งการบังคับใช้ประกาศกระทรวงก่อนที่ศาลเสร็จสิ้นการพิจารณาพิพากษาคดี จะมีผลให้ ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด ได้รับความเสียหายที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ถึงแม้การตัดสินใจของศาลในวันนี้จะเกี่ยวข้องกับสำนวนฟ้องของ ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด เท่านั้น แต่ยังมีการยื่นสำนวนฟ้องอีกคดีหนึ่งจากสมาคมการค้ายาสูบไทย ร่วมกับผู้ประกอบการร้านค้าปลีกและร้านค้าส่ง ที่ไม่เห็นด้วยต่อการประกาศใช้กฎระเบียบที่ไม่สมเหตุสมผลดังกล่าวด้วยเช่นกัน โดยสมาคมการค้ายาสูบไทยนั้นเป็นตัวแทนของร้านค้ากว่า 1,400 ร้านทั่วประเทศ

การวินิจฉัยในการขอขอคำสั่งคุ้มครองนั้นเป็นกระบวนการแรกในการพิจารณาคดี ซึ่งคาดว่ากระบวนการพิจารณาคดีทั้งหมดจะใช้ระยะเวลานานมากกว่า 1 ปี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง