ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คมชัดลึก - น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรรัตน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า จากที่ สธ.ทำโครงการฝึกอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ เพื่อดูแลสุขภาพและแจ้งข่าวสารด้านสุขภาพด้านต่างๆ ให้แก่กลุ่มแรงงานด้วยกันเองนั้น ปัจจุบันมีอสม.แรงงานในข้ามชาติใน จ.สมุทรสาคร ถึง 500 คน แต่ไม่เพียงพอ โดยในเดือนตุลาคม 2556 จะมีการฝึกอบรม อสม.แรงงานข้ามชาติที่เป็นชาวพม่าที่ผ่านการจดทะเบียนให้เข้ามาทำงานในประเทศไทยและถูกกฎหมายและมีความสมัครใจที่จะเป็นอาสาสมัคร เข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการดูแลสุขภาพเบื้องต้น การฝึกอบรมจะมีลักษณะคล้ายกับการฝึกอมรมจะมีลักษณะคล้ายกับการฝึกอบรมให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในประเทศไทยรุ่นแรกรับ 50-100 คน ในปีงบประมาณ 2557

"สมุทรสาครมีแรงงานข้ามชาติจำนวนมาก การดูแลสุขภาพมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษา ความเข้าใจอยู่ ดังนั้น การอบรมดังกล่าวถือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการดูแลกันเองมากขึ้น ซึ่งไทยจะสนับสนุนในเรื่ององค์ความรู้ ที่จะเริ่มประเทศพม่าก่อน เพราะไทยและพม่าได้มีการลงนามร่วมมือเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขร่วมกันแล้วเมื่อเร็ว ๆนี้ " น.ต.นพ.บุญเรือง กล่าว

น.ต.นพ.บุญเรือง กล่าวอีกว่า สำหรับแรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาเป็นอาสาสมัครจะทำงานในรูปแบบจิตอาสาซึ่งไม่ได้ค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน แต่จะได้รับในลักษณะของสิทธิพิเศษ เช่น จะได้รับในเรื่องของการรักษาพยาบาลฟรี ทั้งนี้หน้าที่ของ อสม.แรงงานข้ามชาตินั้น ภารกิจหลักคือ ดูแลกลุ่มแรงด้วยด้วยกันที่เข้ามาทำงานในไทย ในชุมชนต่างๆ เท่านั้น ในอนาคตจะอบรมแรงงานทุกประเทศที่เข้าทำงานในไทยเพื่อให้เกิดระบบการดูแลกันเองขึ้นด้วย

ที่มา--คมชัดลึก ฉบับวันที่ 1 ต.ค. 2556 (กรอบบ่าย)--