ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มติชน - ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  กล่าวถึงความคืบหน้าการร่างหลักเกณฑ์ในการปลูกพืชกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ ว่า หลังจากมีการนำเส้นใยกัญชงมาถักทอเป็นเสื้อ เพราะมีคุณสมบัติของเส้นใยที่เหนียว แต่ขณะเดียวกันกัญชงเป็นพืชเสพติดกลุ่มเดียวกับกัญชาด้วย จึงต้องมีการควบคุมการใช้เพื่อไม่ให้มีการนำมาเป็นยาเสพติดนั้น ขณะนี้ กองควบคุมวัตถุเสพติด อย.อยู่ระหว่างออกหลักเกณฑ์ โดยเตรียมเสนอเข้าสู่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษในปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ เมื่อผ่านความเห็นชอบจะเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบต่อไป

"ส่วนใบกระท่อมนั้น หลังจากกระทรวงยุติธรรมเสนอให้มีการ พิจารณาใบกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษ เนื่องจากมีคุณสมบัติทางการรักษาด้วยนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรายละเอียดจากกระทรวงยุติธรรม ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้มอบให้กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ศึกษาว่าใบกระท่อมมีคุณสมบัติทางยาอย่างไร รักษาโรคอะไร เพื่อให้มีข้อมูลวิชาการยืนยัน คาดว่าหลังจากกระทรวงยุติธรรมนำข้อมูลมายัง สธ. น่าจะมีการนำเรื่องทั้งหมด รวมทั้งผลการศึกษาของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย  เสนอต่อคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด ภายใน สิ้นปีนี้" ภก.ประพนธ์กล่าว

ที่มา--มติชน ฉบับวันที่ 12 พ.ย. 2556 (กรอบบ่าย)--