ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โลกวันนี้ - ลอนดอน : ข้อมูลสาธารณสุขของอังกฤษปี 2012 พบว่าเด็กทารกผู้ชาย มีอัตราการคลอดก่อนกำหนดมากกว่า เด็กทารกผู้หญิงถึง 14%

จากข้อมูลเมื่อปี 2012 มีเด็กผู้ชายคลอดก่อนกำหนดเป็นจำนวนมากกว่าผู้หญิงราว 5,700 คน โดยเด็กผู้ชายคลอดก่อนกำหนด 34,400 คน เทียบกับเด็กผู้หญิงที่คลอดก่อนกำหนดราว 28,700 คน ทั้งที่เด็กผู้หญิงมีการเติบโตและพัฒนาการของอวัยวะต่างๆขณะอยู่ในครรภ์รวดเร็วกว่าเด็กผู้ชาย และการที่เด็กผู้ชายมีอัตราการคลอดก่อนกำหนดสูง ทำให้เด็กผู้ชายมีโอกาสสูงกว่าเด็กผู้หญิงที่เสียชีวิตหลัง คลอด รวมถึงมีร่างกายไม่สมบูรณ์

ศ.จอย ลอว์น ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชและระบาดวิทยา สถาบันศึกษาอนามัยและการแพทย์เขตร้อนแห่งลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นผู้นำการวิจัยในเรื่องนี้ อธิบายว่า "เด็ก ทารกผู้ชายมีโอกาสติดเชื้อ มีการคลอด ที่ยุ่งยาก และมีโอกาสสูงที่จะเป็นโรคทาง พันธุกรรม แต่ภาวะเสี่ยงที่สุดของเด็กทารกผู้ชายคือการคลอดก่อนกำหนด"

ที่มา: หนังสือพิมพ์โลกวันนี้ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556

เรื่องที่เกี่ยวข้อง