ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประชาชาติธุรกิจ - กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตือนประชาชนให้ระวังการบริโภคไขมันทรานส์ เนื่องจากเป็น ไขมันตัวร้าย นอกจากจะเข้าไปทำลายไขมันดีที่จำเป็นต่อร่างกายแล้ว ยังเข้าไปเพิ่มปริมาณ ไขมันตัวร้ายในร่างกายของเราด้วย ซึ่งหากบริโภคไขมันทรานส์ ติดต่อกันเป็นเวลานานจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย โดยเฉพาะภาวะหัวใจขาดเลือด

นางสาวเสาวณี มุสิแดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า ประชาชนควรตื่นตัวระวังภัยเงียบจากไขมันทรานส์ที่แฝงมากับอาหาร ซึ่งในเนื้อสัตว์และนมมีกรดไขมันทรานส์เล็กน้อย แต่พบกรดไขมันทรานส์มากในมาร์การีน เนยขาว ครีมเทียม ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ รวมถึงอาหารที่มีการทอด เช่น การทอดเฟรนช์ฟรายด์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์กรอบนอก นุ่มใน และมีสีเหลืองทอง

ถึงแม้กรดไขมันทรานส์จะส่งผลเสียต่อสุขภาพแต่ผู้ผลิตยังนิยมใช้ เพราะให้ลักษณะอาหารที่มีคุณภาพและรสชาติดีตรงความต้องการของผู้บริโภค หลายประเทศจึงออกมาตรการควบคุมหรือจำกัดปริมาณการใช้กรดไขมันทรานส์และรณรงค์ให้ตระหนักถึงพิษภัยของกรดไขมันทรานส์ ซึ่งองค์กรทางด้านสุขภาพทั่วโลกได้กำหนดให้ผู้ผลิตต้องแสดงปริมาณกรดไขมันทรานส์บนฉลากโภชนาการของผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของ ผู้บริโภค เป็นที่ทราบกันดีว่ากรดไขมันทรานส์นั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย ผู้ที่รับประทานไปในปริมาณมากนั้น มีโอกาสเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่เป็นสาเหตุการตายของประชากรทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ไม่แค่นั้นยังมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรค อัลไซเมอร์ โรคมะเร็งบางชนิด โรคเบาหวาน เป็นต้น

ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้บริโภคตระหนักถึงผลเสียและอันตรายของการบริโภคกรดไขมันชนิดทรานส์มากขึ้น กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้ศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์ "ครีมเทียม" ที่ปราศจากกรดไขมันทรานส์ โดยการพัฒนาสูตรครีมเทียมเพื่อสุขภาพ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า มีปริมาณกรดไขมันชนิดทรานส์ต่ำกว่าครีมเทียมทางการค้าประมาณ 40 เท่า โดยมีปริมาณกรดไขมันชนิดทรานส์ต่ำกว่า 0.5 กรัมต่อหน่วยบริโภค ซึ่งถือว่าไม่มีกรดไขมันชนิดทรานส์

ที่มา : นสพ.ข่าวสด

ที่มา: http://www.prachachat.net