ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ในวันนี้นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประชุมคณะแพทย์และผู้บริหาร เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีชุมนุมทางการเมือง โดยได้มอบหมายให้โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี และโรงพยาบาลเลิดสิน เตรียมพร้อมจัดทีมแพทย์ตามแผนเอราวัณ 3 ซึ่งจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และมูลนิธิต่างๆ เช่น มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกตัญญู เพื่อรับส่งต่อผู้เจ็บป่วยตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถโยกย้ายผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลได้

ทั้งนี้ ในช่วงเวลา 14.00 น. จะหารือร่วมกับสำนักการแพทย์ และกรุงเทพมหานคร ถึงมาตรการรับมือในสถานการณ์การชุมนุมหลายพื้นที่ว่าจะดำเนินการต่อไปเช่นไร รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม และได้มอบหมายให้จังหวัดใกล้เคียงเตรียมทีมพร้อมสนับสนุนหากเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยสามารถเข้าถึงจุดบริการภายใน 90-120 นาที พร้อมประเมินสถานการณ์เพื่อปรับแผนรองรับอย่างทันท่วงที

นอกจากนี้ ในการปฏิบัติการในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็น 4 โซน โดยโซนที่ 1 ด้านตะวันออกเฉียงเหนือ สนามม้านางเลิ้ง กระทรวงการคลัง กรมการแพทย์และกระทรวงสาธารณสุขดูแล โซนที่ 2 ด้านตะวันตกเฉียงเหนือ ใช้ถนนราชดำเนินเป็นเส้นแบ่ง ทำเนียบรัฐบาล ดูแลโดยวชิรพยาบาล โซนที่ 3 บริเวณเสาชิงช้า ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแล และโซนที่ 4 ด้านถนนหลานหลวง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นความรับผิดชอบของสภากาชาดไทยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คาดว่าในวันนี้จะมีมวลชนเพิ่มขึ้น ซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีชุมนุมทางการเมือง ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว