ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มติชน - เมื่อวันที่ 1 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) แผนกทาเคดา ผู้แทนจำหน่ายยา Serratiopeptidase ซึ่งเป็นยาเม็ด ลดอาการบวมอักเสบ ทั้งจากการผ่าตัด หรือมีบาดแผล เป็นต้น ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังโรงพยาบาลและร้านขายยาต่างๆ ประกาศยกเลิกการจำหน่ายยาดังกล่าว ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 เนื่องจากข้อมูลล่าสุดในการพิจารณาทบทวนตำรับยา Serratiopeptidase ซึ่งจำหน่ายมากว่า 40 ปีนั้น ในแง่ข้อมูลทางด้านประสิทธิภาพของยาที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนการใช้ยาในเวชปฏิบัติในปัจจุบันตามข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรอง ถึงแม้ว่าจะไม่พบปัญหาทางด้านความปลอดภัยก็ตาม

ผศ.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) กล่าวว่า ยาตัวนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประเทศญี่ปุ่นได้ถอนออกจากตำรับยาเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา เพราะบริษัทยาไม่สามารถหาข้อมูลเชิงประจักษ์ถึงประสิทธิภาพของยาได้ อาจเพราะข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต้องมีการวิจัยในมนุษย์ ซึ่งต้องใช้เวลาร่วม 10 ปี ทั้งนี้ กพย.แจ้งอย.ของไทยหลายครั้ง แต่สุดท้ายบริษัทยาเป็นผู้ยกเลิกเอง สะท้อนให้เห็นว่า อย.ไม่มีการทบทวนตำรับยา ทั้งๆ ที่ยาตัวนี้ใช้มานานหลายสิบปี จึงควรมีกฎหมายทบทวนตำรับยาทุกๆ 5 ปี

ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า หากบริษัทยามีการยกเลิกยากลุ่มดังกล่าวจริง ก็ต้องมีการคืนทะเบียนตำรับยาให้กับ อย.ด้วย เรื่องนี้ต้องไปดูข้อมูลว่ามีการแจ้งขอคืนมายัง อย.หรือไม่

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน  วันที่ 2 มกราคม 2557

เรื่องที่เกี่ยวข้อง