ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คมชัดลึก - วอชิงตัน-จำนวนผู้สูบบุหรี่ทั่วโลกสูงขึ้นแตะ 967 ล้านคน เหตุประชากรโลกเพิ่มและฮิตสูบในประเทศใหญ่อย่างรัสเซีย อินเดีย และจีน

ผลวิจัยตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์อเมริกันระบุว่าในปี 2555 มีประชากรโลกที่สูบบุหรี่ทุกวันจำนวน 967 ล้านคน เพิ่มขึ้นจาก 721 ล้านในปี 2523

แม้ในภาพรวม อัตราการสูบบุรี่ลดลงในสองทศวรรษมานี้ เนื่องจากผู้คนตระหนักในพิษภัยของบุหรี่ แต่จำนวนผู้สูบบุหรี่ยังคงเพิ่มขึ้น เนื่องจากประชากรโลกเพิ่มขึ้นประกอบกับความนิยมสูบบุหรี่ที่แพร่หลายในประเทศใหญ่ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ อาทิ จีน รัสเซีย อินโดนีเซีย บังกลาเทศ และอินเดีย โดยจีนมีประชากรสูบบุหรี่ในปี 2555 เพิ่มขึ้นจากเมื่อสามทศวรรษที่แล้วเกือบ 100 ล้านคน หรือจาก 182 ล้านคนเป็น 282 ล้านคน ทั้งที่อัตราการสูบบุหรี่ลดลงจาก 30 มาอยู่ที่ 24% อินเดียเพิ่มขึ้น 35 ล้าน เป็น 110 ล้าน แต่อัตราการสูบลดลงจาก 19 เป็น 13% ส่วนรัสเซีย ประชากรหนึ่งในสามสูบบุหรี่ มีผู้สูบบุหรี่เพิ่มขึ้น 1 ล้านคนนับจากปี 2524

ผลศึกษาพบว่าการสูบบุหรี่ในกลุ่มผู้ชายเคยอยู่ที่ 41% ในปี 2523 ลดลงมาอยู่ที่ 31% ในปี 2555 ส่วนผู้หญิง ประเมินว่าสูบบุหรี่ 10.6% ในปี 2523 และลดลงเหลือ 6.2% ในปี 2555

โดยสรุป ประเทศที่มีอัตราการสูบบุหรี่แพร่หลายสุดในผู้ชาย ได้แก่ ติมอร์-เลสเต (61%) อินโดนีเซีย (57%) อาร์เมเนีย (51.5%) รัสเซีย (51%) และไซปรัส (48%) ประเทศที่มีผู้หญิงสูบบุหรี่สูงสุดคือ กรีซ (34.7%) บัลแกเรีย (31.5%) ออสเตรีย (28.3%) ฝรั่งเศส (27.7%) และเบลเยียม (26.1%)

ประเทศที่มีอัตราความสำเร็จในการรณรงค์ยุติการสูบบุหรี่หรือไม่ริสูบ ได้แก่ แคนาดา ไอซ์แลนด์ และเม็กซิโก ที่เหลือใน 10 อันดับแรกคือ สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก สหรัฐ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อังกฤษ

ความเสี่ยงสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในประเทศที่ความนิยมสูบบุหรี่แพร่หลายเช่นกัน อีกทั้งโดยมากเป็นประเทศกำลังพัฒนา อาทิ จีน กรีซ อิตาลี ญี่ปุ่น คูเวต เกาหลี ฟิลิปปินส์ อุรุกวัย สวิตเซอร์แลนด์ และรัสเซีย

การศึกษาจัดทำโดยสถาบันการวัดและประเมินสุขภาพ มหาวิทยาลัยวอชิงตันโดยใช้ข้อมูลจาก 187 ประเทศ และวารสารการแพทย์อเมริกันนำเสนอเป็นส่วนหนึ่งของบทความที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ ในโอกาสครบรอบ 50 ปีที่สำนักงานสาธารณสุขแห่งชาติสหรัฐออกรายงานความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ฉบับแรก

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก  วันที่ 9 มกราคม 2557