ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมแพทย์ห่วงวันเด็กแจกแต่ขนมขบเคี้ยว ชี้กินมากเจอได้ทั้งปัญหาอ้วน และขาดสารอาหาร จี้ผู้ปกครองใส่ใจ พร้อมแนะ 6 วิธีเลือกขนมให้เด็กอย่างถูกต้อง

นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า การแจกของขวัญ ของรางวัล ของเล่นและอาหาร เนื่องในวันเด็กแห่งชาตินั้น มีความน่าเป็นห่วง เพราะปัจจุบันเด็กไทยเป็นโรคขาดสารอาหารกันมากขึ้น จึงขอแนะนำวิธีการดูแลในเรื่องของโภชนาการสำหรับเด็ก ซึ่งผู้ปกครองต้องเอาใจใส่ โดยเฉพาะขนมขบเคี้ยวที่ได้รับมาจากหน่วยงานต่างๆ พ่อแม่จึงต้องมีการดูแลในเรื่องการรับประทานของเด็กอย่างใกล้ชิด เพราะขนมในอดีตจะมีประโยชน์และสารอาหารครบถ้วน แตกต่างกับขนมในปัจจุบันที่มีส่วนประกอบของน้ำตาลเป็นหลัก เมื่อกินเข้าไป จะส่งผลเสียต่อระบบโภชนาการของร่างกาย ทำให้เด็กที่บริโภคขนมมากเกินไปขาดสารอาหารที่จำเป็น ต่อการพัฒนาทางร่างกายและสติปัญญา
       
นพ.สุพรรณ กล่าวอีกว่า หากกินขนมและอาหารหลัก 3 มื้อในปริมาณมาก จะทำให้เด็กอ้วน ในทางกลับกันการกินขนมมากแต่กินอาหารหลัก 3 มื้อน้อยจะทำให้เด็กผอม รวมทั้งอาจขาดวิตามิน เกลือแร่ ทำให้ซีด เลือดจาง หรือเกิดภาวะขาดสารอาหาร โดยความหวานทำให้อิ่มและกินอาหารมื้อหลักได้น้อยลง นอกจากส่งผลเสียต่อร่างกายแล้ว อาจส่งผลเสียทางด้านจิตใจ เด็กมักจะมีความก้าวร้าวและมีพัฒนาการที่ช้ากว่าปกติ ถ้าเป็นเด็กที่มีการกินอาหารและฝึกวินัยในการกินที่ดีมักจะเป็นเด็กที่เติบโตอย่างมีคุณภาพ
       
“หลักการเลือกขนมให้เด็กอย่างถูกวิธี คือ 1.การเลือกขนมที่มีพลังงานน้อย สำหรับพวกขนมกรุบกรอบหรือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่มีซองเครื่องปรุงอยู่ จะมีโซเดียมในปริมาณมากเกินไป ทำให้ไตต้องทำงานหนักจะส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาว 2.ควรเลือกขนมที่มีสีธรรมชาติ 3.เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ไม่ควรให้กินขนมประเภทลูกอม ลูกกวาด เพราะอาจเป็นอันตราย เด็กอาจจะกลืนทำให้ติดคอ 4.ไม่ควรเลือกซื้อขนมที่มีน้ำตาลสูงให้เด็ก 5.ไม่ควรซื้อขนมเก็บไว้ในบ้านเป็นจำนวนมากเพราะจะทำให้เด็กรับประทานมากจนเกินไป และ 6.ควรปลูกฝังให้เด็กรับประทานผลไม้แทนขนมหวาน และรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ควบคู่กับการออกกำลังกาย เพื่อโภชนาการที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจของเด็กไทย” อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าว