ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กลุ่มข้าราชการบำนาญ สธ.ออกแถลงการณ์จี้ “ยิ่งลักษณ์” ลาออกจากนายกรัฐมนตรีรักษาการ ยุติความขัดแย้ง เปิดทางให้เกิดการปฏิรูปประเทศจากทุกภาคส่วน พร้อมหนุนท่าทีการแสดงออกปลัดณรงค์ และประชาคมสธ. 
       
วันนี้ (20 ก.พ.) กลุ่มข้าราชการบำนาญกระทรวงสาธารณสุข อาทิ นพ.มงคล ณ สงขลา อดีต รมว.สาธารณสุขและปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.ไพจิตร ปวะบุตร อดีตปลัด สธ. นพ.บรรลุ ศิริพานิช อดีตรองปลัด สธ.ฯลฯ ออกแถลงการณ์ เรื่องวิกฤตบ้านเมือง พ.ศ.2556 - 2557 ว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ก่อให้เกิดความขัดแย้งและความแตกแยกในสังคมอย่างรุนแรง จนเกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต กลุ่มข้าราชการบำนาญฯ จึงขอแสดงจุดยืนและเสนอความเห็นต่อสาธารณชนและประชาคมสาธารณสุข ดังนี้ 

1.สนับสนุนการแสดงออกและการตัดสินใจของ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2.สนับสนุนการแสดงความเห็นและการแสดงออกของประชาคมสาธารณสุขผ่านแถลงการณ์เรื่องการหาทางจากวิกฤตให้กับบ้านเมือง
3.สนับสนุนการปฏิรูปภายใน สธ.ทั้งด้านปฏิรูประบบการบริการสุขภาพและการสร้างธรรมาภิบาล ในการบริหารเพื่อป้องกันการทุจริตทั้งจากข้าราชการประจำและข้าราชการการเมือง

4.เห็นด้วยว่าการแก้ไขปัญหาของประเทศที่สั่งสมมายาวนาน จะต้องอาศัยการปฏิรูปทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการเมืองก่อนก้าวต่อไปในประชาธิปไตยและก่อนการเลือกตั้ง

5.สถานการณ์ในวันที่ 18-19 ก.พ.ก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิตทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่นับเป็นความเลวร้ายในสังคมไทยที่รัฐบาลควรแสดงความรับผิดชอบ

6.ขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี เสียสละประโยชน์ส่วนตนหรือกลุ่มของตน ด้วยการลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบและเพื่อยุติความขัดแย้งและแตกแยก เปิดทางให้มีการปฏิรูปประเทศจากทุกภาคส่วน ให้ลุล่วงโดยเร็ว

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง