ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

          ประชาชาติธุรกิจ - แพทย์ชี้คนไทยป่วยโรคไต 8 ล้านคน ทำรัฐสูญเงินกว่า 3 พันล้านบาท/ปี เผยเหตุกินจานด่วน อาหารถุง รสเค็ม แนะเลี่ยงเมนู "ข้าวหน้าเป็ด ข้าวขาหมู ข้าวคลุกกะปิ"

          เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข

          (สธ.) ร่วมกับราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

          และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

          แถลงจัดกิจกรรมสัปดาห์วันไตโลก และสัปดาห์ลดการบริโภคเค็ม

          โดยกิจกรรมวันไตโลก จัดวันที่ 9 มีนาคม ที่แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1

          สยามดิสคัฟเวอรี่ ส่วนสัปดาห์ลดการบริโภคเค็ม วันที่ 10-16 มีนาคม

          ที่โรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ

          ศ.นพ.เกรียง ตั้งสง่า

          ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ แถลงว่า

          ปัจจุบันมีคนไทยป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 21.4 หรือ 11.5 ล้านคน

          โรคไต ร้อยละ 17.5 หรือ 7.6 ล้านคน โรคหัวใจขาดเลือด ร้อยละ 1.4 หรือ 0.75

          ล้านคน โรคหลอดเลือดสมอง โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ร้อยละ 1.1 หรือ 0.5 ล้านคน

          โดยโรคกลุ่มนี้เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง

          กินอาหารรสเค็มจัดเป็นประจำ คือ บริโภคอาหารที่มีเกลือหรือโซเดียมสูง

          โดยเฉพาะจากเครื่องปรุงรสเค็ม ได้แก่ น้ำปลา กะปิ ซีอิ๊วขาว เกลือ ผงชูรส

          และผงปรุงรสต่างๆ

          ซึ่งจากการสำรวจพบว่าคนไทยบริโภคโซเดียมสูงเกินปริมาณแนะนำถึง 2 เท่า

          หรือโซเดียม 4,320 มิลลิกรัม หรือเปรียบเทียบเป็นเกลือ 10.8 กรัมต่อวัน

          นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย แถลงว่า

          การบริโภคอาหารเค็มจัดเสี่ยงเกิดโรคไตสูง

          โดยพบว่าคนไทยป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังประมาณ 8 ล้านคน ในจำนวนนี้

          เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายถึง 2 แสนคน และยังป่วยเพิ่มอีกปีละ 7,800 คน

          รอการผ่าตัดเปลี่ยนไต 40,000 คน แต่ได้รับการเปลี่ยนถ่ายไตเพียง 400

          คนเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ป่วยไต 1 คน จะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 2 แสนบาทต่อคน

          เมื่อป่วยเป็นโรคไตเรื้อรัง ผู้ป่วยจะต้องได้รับการฟอกไตด้วยวิธีฟอกเลือด

          หรือล้างไตผ่านหน้าท้อง ซึ่งเป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายสูง

          ทำให้แต่ละปีต้องใช้งบประมาณถึง 3,000 ล้านบาท

          และปัจจุบันภาครัฐให้สิทธิผู้ป่วยทุกคนฟอกไตผ่านช่องท้องฟรี

          ขณะที่ ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม

          ราชวิทยาลัยอายุแพทย์ฯ แถลงว่า

          คนไทยได้รับโซเดียมจากการกินอาหารในแต่ละมื้อโดยไม่รู้ตัว

          ซึ่งมักอยู่ในอาหารแปรรูป โดยเฉพาะจากเครื่องปรุงรสที่นิยมใช้มาก 5

          ลำดับแรก คือ น้ำปลา ซีอิ๊วขาว เกลือ กะปิ และซอสหอยนางรม

          เมื่อเปรียบเทียบจะพบว่า เกลือ 1 ช้อนโต๊ะ มีโซเดียม 6,000 มิลลิกรัม

          น้ำปลา 1 ช้อนโต๊ะ มีโซเดียม 1,160-1,420 มิลลิกรัม ซีอิ๊ว 1 ช้อนโต๊ะ

          มีโซเดียม 960-1,420 มิลลิกรัม ซอสปรุงรส 1 ช้อนโต๊ะ มีโซเดียม 1,150

          มิลลิกรัม กะปิ 1 ช้อนโต๊ะ มีโซเดียม 1,430-1,490 มิลลิกรัม เป็นต้น

          ที่สำคัญคนไทยนิยมกินอาหารถุงปรุงสำเร็จ ซึ่งมีปริมาณโซเดียมเฉลี่ยต่อถุง

          815-3,527 มิลลิกรัม อาทิ ไข่พะโล้ แกงไตปลา คั่วกลิ้ง เป็นต้น

          ส่วนอาหารจานเดียวที่มีปริมาณโซเดียม 1,000-2,000 มิลลิกรัมต่อหนึ่งจาน

          อาทิ  ข้าวหน้าเป็ด ข้าวมันไก่ ข้าวขาหมู และข้าวคลุกกะปิ เป็นต้น

          ที่มา : นสพ.มติชน

          ที่มา: http://www.prachachat.net