ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มติชน -กรณีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครศรีธรรมราช เปิดเผยกรณีโรงพยาบาล (รพ.) ปากพนัง ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสุขอนันต์ ริมแม่น้ำปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช มีปัญหาการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย นอกงบประมาณกว่า 80 ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้างตั้งแต่ปี 2553 จนบัดนี้ยังไม่แล้วเสร็จ พร้อมเปิดเผยยังมีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่ประสบปัญหานี้อีกมากนั้น

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัด สธ. เปิดเผยว่า กรณี รพ.ปากพนัง ต้องแยกออกจากภาพรวมทั้งประเทศ เนื่องจากงบประมาณคนละส่วนกัน โดย รพ.ปากพนัง เป็นการใช้งบประมาณปี 2552 ซึ่งเป็นงบค่าเสื่อม (งบทดแทนการก่อสร้าง ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เสื่อมสภาพ) และงบบำรุง ซึ่งเป็นงบประมาณของโรงพยาบาลเอง โดยเป็นการสร้างอาคารผู้ป่วยนอกเพิ่มเติม จากเดิมมีอยู่แล้วใช้งบประมาณกว่า 80 ล้านบาท ปัญหาคือผู้รับเหมาทิ้งงาน ส่วนราชการจึงต้องสงวนสิทธิยกเลิกทั้งหมด และดำเนินการตามขั้นตอนคือเรียกค่าปรับ จากนั้นต้องมาพิจารณาว่ายังต้องดำเนินการส่วนใด และใช้งบเท่าใด โดยการทิ้งงานบริษัทเกิดจากปัญหาอุทกภัย ทำให้การทำงานล่าช้า งบประมาณก็สูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนบริษัทเพิ่มตาม ด้วยเหตุนี้ทำให้บริษัทมีปัญหาขาดสภาพคล่อง

นพ.วชิระกล่าวอีกว่า ส่วนภาพรวมทั้งประเทศในปี 2553-2554 ซึ่งอยู่ในส่วนของโครงการไทยเข้มแข็งกระทรวงสาธารณสุข ปี 2553 โรงพยาบาลที่ถูกบริษัทรับเหมาทิ้งงาน 10 แห่ง ได้แก่ ลำปาง นครสวรรค์ อุทัยธานี ระยอง นราธิวาส พัทลุง อุดรธานี 2 แห่ง และนครศรีธรรมราช 2 แห่ง ส่วนปี 2554 มี 8 แห่ง โดย จ.ชลบุรี พบปัญหามากสุด 6 แห่ง และ จ.นครนายก อีก 2 แห่ง

"ล่าสุด สธ.จึงตั้งเกณฑ์ใหม่ โดยอยู่ระหว่างออกระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การตั้งราคากลางของครุภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุที่ไม่ใช่ทางการแพทย์ รวมไปถึงงานก่อสร้างต่างๆ ให้เป็นราคากลางที่สอดคล้องกับพื้นที่นั้นๆ ไม่ใช่ราคากลางทั้งประเทศเหมือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ จะมีเกณฑ์การหาผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ" นพ.วชิระกล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 24 พฤษภาคม 2557