ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์ไทยรัฐ -อธิการบดีนิด้า ยินดีประธาน ทปอ.นั่งรมว.สธ. ด้าน อธิการบดีจุฬาฯเชื่อไม่กระทบการทำงานของ ทปอ. อีกทั้งเหลือเวลาอยู่ในวาระอีกเพียง 3 เดือนเท่านั้น

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า ในฐานะรองประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ตามที่ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง รมว.สาธารณสุข (สธ.) นั้น ส่วนตัวมีความยินดี เพราะ ศ.นพ.รัชตะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม ส่วนจะกระทบกับการบริหารงานในฐานะประธาน ทปอ.หรือไม่นั้น ไม่แน่ใจ แต่คิดว่าน่าจะต้องมีการพูดคุย โดยขณะนี้ยังไม่มีการนัดหมาย เชื่อว่าเร็วๆนี้ประธานทปอ. คงจะเป็นผู้นัดหมายพูดคุยในเรื่องดังกล่าวร่วมกัน เพื่อให้การบริหารงานต่างๆในส่วนของ ทปอ. มีความราบรื่น และเท่าที่ดูขณะนี้งานของ ทปอ.ยังมีอีกหลายส่วนที่ต้องเร่งขับเคลื่อน

ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า เชื่อว่าเร็วๆนี้น่าจะมีการหารือเกี่ยวกับการทำหน้าที่ประธาน ทปอ.ของ ศ.นพ.รัชตะ ซึ่งส่วนตัวเชื่อว่าแม้ ศ.นพ.รัชตะจะไปเป็น รมว.สาธารณสุข การทำงานในส่วนของ ทปอ.ก็ไม่น่าจะชะงัก หรือมีปัญหาอะไร เพราะเหลือเวลาอีกแค่ประมาณ 3 เดือน ศ.นพ.รัชตะก็จะครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งประธานทปอ.ในเดือน ธ.ค.นี้ ดังนั้นงานต่างๆที่ต้องดำเนินการในช่วงนี้ รองประธาน ทปอ. และฝ่ายเลขานุการ ก็น่าจะสามารถดำเนินการต่อไปได้ ส่วนความเหมาะสมต่างๆ นั้นก็คงต้องมาพูดคุยกันในรายละเอียด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง