รมว.สธ.

 • สภาม.มหิดลมีมติตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีคนใหม่ หลัง หมอรัชตะยื่นหนังสือลาออก ขอนั่งเก้าอี้ถึง 31 ธ.ค.นี้ แต่ขอลากิจตั้งแต่ 16 ต.ค.-31 ธ.ค.57 เพื่อไปทำหน้าที่ รมว.สธ.เต็มเวลา มอบ พญ.สุวรรณา รองอธิการบดีรักษาการแทน
  2014-10-15 19:58
 • "นพ.รัชตะ" ประกาศชัดลาออกจากตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว พร้อมเดินหน้างานตำแหน่ง รมว.สาธารณสุขตำแหน่งเดียว เผยในสารจากอธิการบดีถึงชาวมหิดล ระบุในช่วงเวลาที่กำลังติดสินใจนั้น เข้าใจดีถึงความเห็นต่างในสังคมแต่เป็นที่น่าเสียใจว่า แทนที่จะบริหารความขัดแย้งอย่างสันติ ปรึกษาหารืออย่างปัญญาชนของแผ่นดิน กลับมีการให้ข้อมูลด้านเดียวกับสื่อและ social media ใช้ถ้อยคำรุนแรง ทำภาพลักษณ์ม.มหิดลเสื่อมเสีย แจงตัดสินใจครั้งนี้เพื่อรับใช้ประเทศชาติและความเป็นเอกภาพของม.มหิดล
  2014-10-08 15:14
 • ประชาคมม.มหิดลประมาณ 100 คน แห่ให้กำลังใจหมอรัชตะ เจ้าตัวขอเวลาพิจารณาอีกนิด เตรียมนัดหมายประชาคมม.มหิดลเร็วๆ นี้ แจ้งผลการตัดสินใจ และบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
  2014-09-30 18:02
 • คณบดีคณะวิศวกรรมฯ ม.มหิดล แถลงข่าวหนุนหมอรัชตะควบ 2 ตำแหน่ง เผยมีหลายฝ่ายสนับสนุน แต่ไม่กล้าพูด แจงเชื่อมั่นในคนดีและคนทำงานของหมอรัชตะ ไม่ทำม.มหิดลล่มแน่ อีกทั้งบ้านเมืองอยู่ในภาวะไม่ปกติ การทำหน้าที่รมว.สธ.ครั้งนี้จึงไม่ใช่ตำแหน่งการเมือง แต่เป็นการช่วยชาติ
  2014-09-25 16:20
 • หมอวิจารณ์ เผยมติสภามหาวิทยาลัยมหิดล ให้เวลาหมอรัชตะ ถึง 8 ต.ค.นี้ เลือกนั่งตำแหน่งเดียว เผยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย 2 คน ยงยุทธ และ กฤษณพงศ์ ได้เป็นรมต. ก็ลาออกจากการเป็นกรรมการสภาแล้ว
  2014-09-17 19:10
 • เว็บไซต์คมชัดลึก -‘สุกรี’ สวมปี๊บคลุมหัวเข้าร่วมประชุมคณบดี จี้ ‘รัชตะ’ ลาออกจากอธิการบดีม.มหิดล เหตุนั่งควบ 2 ตำแหน่ง ด้าน "วิษณุ"เผย ควบรมว.สธ.และอธิการมหิดลทำได้ แต่ก็ขึ้นอยู่ธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานด้วย โบ้ยไม่ตอบเหมาะสมหรือไม่ 
  2014-09-10 14:19
 • หมอประชุมพรเชื่อไม่มีปัญหา หมอรัชตะ ควบ 2 ตำแหน่งทั้งอธิการบดีม.มหิดล และรมว.สธ. ชี้ไม่ใช่ผลประโยชน์ทับซ้อน แต่เหมือนเป็นการขอแรงมาช่วยทำงานในสธ.เพียงปีเศษ หากทำหน้าที่รมว.สธ.จบ ก็สามารถกลับไปทำหน้าที่อธิการบดีต่อได้ แต่แนะเลือกรับเงินเดือนที่เดียวดีกว่า
  2014-09-09 18:38
 • สุกรี คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล เตรียมเอาปี๊บคลุมหัว แสดงสัญลักษณ์คัดค้านและไม่เห็นด้วยที่หมอรัชตะ นั่งควบ 2 ตำแหน่ง ทั้งอธิการบดีม.มหิดล และรมว.สธ. ชี้ 2 หน้าที่ต่างกัน งานหนึ่งเป็นงานการศึกษาต้องมีเสรีภาพทางความคิด ขณะที่อีกงานหนึ่งเป็นงานการเมืองงานบริหารจัดการ
  2014-09-09 18:14
 • เว็บไซต์ไทยรัฐ -อธิการบดีนิด้า ยินดีประธาน ทปอ.นั่งรมว.สธ. ด้าน อธิการบดีจุฬาฯเชื่อไม่กระทบการทำงานของ ทปอ. อีกทั้งเหลือเวลาอยู่ในวาระอีกเพียง 3 เดือนเท่านั้น
  2014-09-05 11:21
 • ว่อนเน็ต อ้างจม.หมอรัชตะถึงชาวมหิดล ยันควบ 2 ตำแหน่ง ทั้งอธิการบดี และรมว.สธ. ไม่ทำให้งานของมหาวิทยาลัยมหิดลสะดุด ขอกำลังใจจากชาวมหิดลในการทำหน้าที่รมว.สธ.เพื่อพัฒนาประเทศด้วยกัน
  2014-09-04 19:53
 • นพ.รัชตะ ตัวเก็งรมว.สธ. ครม.ประยุทธ์ ลาออกจาก สนช.แล้ว มีผล 28 ส.ค.เป็นต้นไป คาดเพื่อเข้ารับตำแหน่งรมว.สธ. โดยในรอบนี้มีผู้ลาออกรวม 3 คน คือ "ณรงค์ชัย-กอบกาญจน์-รัชตะ" คงเหลือสมาชิก 194 คน
  2014-08-28 15:48
 • เปิดรายชื่อโผครม.ประยุทธ์ 1 มีชื่อ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวเต็งรมว.สธ. หลังจากก่อนหน้านี้มีชื่อ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดสธ. ติดโผ ขณะที่ในแวดวงสธ. มีชื่ออดีตปลัดสธ. นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ติดโผรมว.สธ.คนใหม่ เช่นกัน
  2014-08-26 19:31

Pages