ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สภาม.มหิดลมีมติตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีคนใหม่ หลัง หมอรัชตะยื่นหนังสือลาออก ขอนั่งเก้าอี้ถึง 31 ธ.ค.นี้ แต่ขอลากิจตั้งแต่ 16 ต.ค.-31 ธ.ค.57 เพื่อไปทำหน้าที่ รมว.สธ.เต็มเวลา มอบ พญ.สุวรรณา รองอธิการบดีรักษาการแทน

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

เว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์รายงาน วันนี้ (15 ต.ค.) ที่มหาวิทยาลัยมหิดล (มม. )วิทยาเขตศาลายา ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช นายกสภา มม.เปิดเผยภายหลังการประชุมสภา มม.ว่า ในการประชุม ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี มม.และ รมว.สาธารณสุข ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งอธิการบดี มม.โดยให้มีผลในวันที่ 31 ธ.ค.2557และขอลากิจตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค.-31 ธ.ค.2557 เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่รมว.สาธารณสุขอย่างเต็มเวลาพร้อมทั้งได้มอบให้ ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ รองอธิการบดีมม.ทำหน้าที่รักษาการแทนอธิการบดี มม.

ขณะเดียวกันสภา มม.มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มม.คนใหม่ โดยมี ศ.นพ.ประเวศ วะสี เป็นประธานดำเนินการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะต้องเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งอธิการบดี มม.ไม่เกิน 3 รายชื่อมายังสภา มม.ในวันที่ 17 ธ.ค.นี้ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมและเสนอขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป ทั้งนี้ ในระหว่างที่รอการโปรดเกล้าฯ จะให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารักษาการในตำแหน่งอธิการบดี มม.ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2558

“ในการประชุมมีความเห็นที่หลากหลาย แต่ก็ยึดมติของเสียงส่วนใหญ่เป็นหลัก  ถือว่า ศ.นพ.รัชตะ มีความเป็นสุภาพบุรุษเคารพในกติกาของ มม.ที่ต้องทำงานเต็มเวลาเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านก็เลือกที่จะไปทำหน้าที่ รมว.สาธารณสุข เป็นหลักเพื่อให้ทุกอย่างราบรื่นจึงตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งอธิการบดี มม. อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นประโยชน์ของมม.และเป็นตัวอย่างที่ของบ้านเมือง ซึ่งที่ผ่านมาแม้ภายในมหาวิทยาลัยจะมีความเห็นที่หลากหลาย แต่ในที่สุดก็จบลงด้วยดีทุกคนมีความสุข” ศ.นพ.วิจารณ์กล่าว.